PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

Lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas

Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybės aprašymas

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Logopedo-pareigybės-aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

PU pareigybės aprašymas

IU auklėtojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 

Auklėtojo padejėjo pareigybės aprašymas

Vyr. virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

 

Informacija atnaujinta — 2020/02/25 | << ATGAL

2020 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“