PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Sekretoriaus pareigybės aprašymas

Administratoriaus pareigybes aprašymas

Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas

PU pedagogo pareigybės aprašymas

IU auklėtojo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo (šokiui) pareigybės aprašymas

Virėjo-pareigybės-aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

 

Informacija atnaujinta — 2022/05/25 | << ATGAL

2022 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“