PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

VAIKŲ REGISTRAVIMAS IR PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ:

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo  įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Prašymą, dėl priėmimo į švietimo įstaigą, galima teikti:

Vaiko, užregistruoto į eilę švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigąkai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.            

Vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta būsto nuomos sutartis Savivaldybėje, į konkrečią švietimo įstaigą priimami pagal registravimo eilę.

Į švietimo įstaigą pirmumo teise gali būti priimami: 

  • vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;
  • vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  • vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;
  • vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią įstaigą;
  • vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
  • vaikai, jei vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą;
  • Atsiradus laisvai vietai, tą pačią dieną įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją Duomenų bazėje.
  • Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) ugdymo sutartį.
  • Vaikai perkeliami į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.                                          
Informacija atnaujinta — 2024/02/02 | << ATGAL

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

Žodinė paieška

Loading poll ...

label

label

2024 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“
Versija neįgaliesiems