DARBUOTOJAI

Lopšelis-darželis dirba darbo dienomis nuo 7.30 iki 18.00 val.

Budinti ,,Naminukų“ grupė dirba nuo 7.00 iki 18.30 val.

ADMINISTRACIJA
Direktorė Aiva Gendvilienė, a.gendviliene@gmail.com , (8 41) 52 37 76.

Švietimo vadybos magistro laipsnis.

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Poškuvienė, poskuviene.laima@gmail.com ,  (8 41) 52 37 76.

Švietimo vadybos magistro laipsnis

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėja, maitinimo paslaugų administratorė  Genovaitė Kravčyk, azuoliukas@splius.lt , (8 41) 52 37 76.

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas

Vyriausioji buhalterė Dalia Žeknienė,  azuoliukasb@splius.lt , (8 41) 52 3 7 76.

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

 Raštinės (archyvo) vedėja Lina Lukauskienė, azuoliukas@splius.lt , (8 41) 52 3 7 76.

Raštinės (arhyvo) vedėjo pareigybės aprašymas

Socialinė pedagogė Rūta Bujienė (vaiko auginimo atostogose), azuoliukas@splius.lt , (8 41) 52 3 7 76.

Socialinė pedagogė Edita Gelžinė, azuoliukas@splius.lt , (8 41) 52 3 7 76.

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Darbuotojo vardas, pavardė, kontaktinė informacija Pareigos Kvalifikacinė kategorija
 Anželika Dūdienė azuoliukas@splius.lt PU pareigybės aprašymas  Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Kristina Vertelienė azuoliukas@splius.lt PU pareigybės aprašymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko
Larisa Šarpanova  azuoliukas@splius.lt IU auklėtojo pareigybės aprašymas Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Jūratė Rovienė azuoliukas@splius.lt IU auklėtojo pareigybės aprašymas Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Audronė Lukšienė azuoliukas@splius.lt IU auklėtojo pareigybės aprašymas Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Sandra Žemaitė azuoliukas@splius.lt IU auklėtojo pareigybės aprašymas Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
 Ligita Ragauskienė azuoliukas@splius.lt
(vaiko auginimo atostogose)
IU auklėtojo pareigybės aprašymas Auklėtojo
Marytė Miliuvienė azuoliukas@splius.lt IU auklėtojo pareigybės aprašymas Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Reda Papreckienė azuoliukas@splius.lt IU auklėtojo pareigybės aprašymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko
 Vaida Pleikienė azuoliukas@splius.lt Logopedo pareigybės aprašymas Vyresniojo logopedo
 Rita Glemžienė azuoliukas@splius.lt Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas  Vyresniojo meninio ugdymo pedagogo
Ilona Lukavičienė azuoliukas@splius.lt
Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas IU auklėtojo pareigybės aprašymas Šokio mokytojo metodininko
 Justina Jankauskienė azuoliukas@splius.lt IU auklėtojo pareigybės aprašymas  Auklėtojo
 Agnė Balčiūnaitė azuoliukas@splius.lt IU auklėtojo pareigybės aprašymas  Auklėtojo

 

KITI DARBUOTOJAI:

Auklėtojų padėjėjos:

Ina Norkienė.

Irena Samuilienė

Ona Banevičienė

Edita Banevičienė

Genovaitė Petrūnienė

Valentina Jameikienė

Auklėtojo padejėjo pareigybės aprašymas

Vyriausioji virėja Aldona Bakienė

Vyr. virėjo pareigybės aprašymas

Virėja Gražina Semaškienė

Virėjo pareigybės aprašymas

Virtuvės pagalbinė darbininkė Nijolė Kūkštienė

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargis Romanas Vitkauskas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Valytoja Jadvyga Lukošaitienė

Valytojo pareigybės aprašymas

Informacija svetainėje atnaujinama kas ketvirtį.

 

Informacija atnaujinta — 2020/01/14 | << ATGAL

2020 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“