STEAM UGDYMAS

KAS YRA STEAM?

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

Nuo 2020 m. vasario mėn. Šiaulių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ naudojasi STEM mokyklos ženklo portalu ir yra susikūrusi mokyklos profilį, kuriame yra talpinamos visos veiklos susijusius su įstaigos STEM kūrimo strategija ir siekia gauti STEM mokyklos ženklą. Plačiau skaitykite:https://www.stemschoollabel.eu/

2022 metų gruodžio mėn. Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ platformoje „STEM School Label“  pateikė savarankiško įvertinimo formą ir jam priskirtas Kompetentingos mokyklos ženklelis. Taip pat lopšeliui-darželiui pateiktas veiksmų planas Stem_Label_Action_Plan, kaip dar labiau pagerinti su  STEM susijusią veiklą įstaigoje.

STEAM SAVAITĖ „VELYKŲ MARGUČIAI“ 2023-04-03

Priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupėje, balandžio 3-7 dienomis vyko pavasario STEAM savaitė. Ugdytiniai  spėjo mįslę apie kiaušinį, tyrinėjo jo sandarą (lukštas, baltymas, trynys), formą (ovalas). Išsiaiškinome kiaušinio naudą žmogaus organizmui. Atliko kūrybinį darbą „Velykinis Margutis“ panaudojant netradicinę medžiagą – burbulinę plėvelę.

Eksperimentas: „Skęsta ar plūduriuoja.“ Įdėjome kiaušinį į stiklainį su paprastu vandeniu. Kiaušinis nuskendo. Po to įbėrėme į vandenį kelis šaukštus druskos – kiaušinis plūduriavo vandens paviršiuje. Vaikai samprotavo. Paprastame vandenyje kiaušinis – skęsta, o vandenyje  prisotintame druska kiaušinis –  plūduriuoja.

Eksperimentas „Sidabrinis kiaušinis“. Šiam eksperimentui reikėjo žalio kiaušinio, žnyplių, žvakės, indo su vandeniu. Kiaušinį laikėme virš žvakės liepsnos kol kiaušinis aprūko suodžiais. Apsmilkusi kiaušinį atsargiai merkėme į vandenį. Vaikai buvo sužavėti tuo, ką išvydo. Kiaušinis vandenyje atrodė lyg sidabrinis. Tai optinė iliuzija. Ištraukus kiaušinį iš stiklainio, jis vėl  buvo juodas. Vaikai suprato, kad tarp vandens ir kiaušinio yra oro sluoksnis, vanduo neliečia lukšto. Atlikdami eksperimentus vaikai mokosi samprotauti ir diskutuoti, daro prielaidas ir jas patvirtina arba paneigia, kaupia asmeninę patirtį.

STEAM VEIKLA „STEBUKLINGAS ŽIEDELIS“ 2023-04-11
Ikimokyklinio ugdymo ,,Strakaliukų“ grupės vaikučiai su mokytoja A. Remeikiene vandenyje plukdė popierinius gėlių žiedelius. Vaikai stebėjo, kaip skleidžiasi iš popieriaus pagaminti ir sulankstyti žiedeliai.
STEAM VEIKLA „VELYKŲ MARGUTIS“ 2023-04-06

Ikimokyklinio ugdymo „Aitvarų“ grupės ugdytiniai kartu su mokytojomis V. Kankalienė ir J. Roviene atliko bandymą su kiaušiniais. Pirma reikėjo atskirti virtus kiaušinius nuo nevirtų. Pavyko išsiaiškinti, kad virtas kiaušinis pasuktas sukasi ilgiau ir greičiau už nevirtą. Reikėjo įsitikinti ar ši išvada teisinga. Sietelio pagalba atskyrę nevirtų kiaušinių baltymą nuo trynio pasiruošėme kitai veiklai. Dekupažo technika (servetėlių ir kiaušinio baltymo pagalba) aplikavome „dinozauro“ kiaušinio lukštą padarytą iš gipsinio binto. Vaikai labai džiaugėsi savo atlikto darbo rezultatais.

STEAM VEIKLA „ČIR VIR VIR PAVASARIS“ 2023-03-07
Ikimokyklinio ugdymo ,,Strakaliukų“ grupės ugdytiniai naudodami  vatos diskelius ir diskutuodami ką galima dar pridėti, išgavo kūrybinį darbelį ,,Paukšteliai“.
STEAM VEIKLA „TVARUS PLASTIKO NAUDOJIMAS“ 2023-02-21
Ikimokyklinio ugdymo ,,Kodėlčiukų“ grupės vaikai po diskusijos kaip galima panaudoti antrines žaliavas, ėmėsi darbų, atliko eksperimentą su plastikos maišeliais. Šio eksperimento tikslas- panaudojant plastikinius maišelius ir didelį karštį ( lygintuvą) sukurti paveikslus. Pirmiausia vaikai su auklėtoja aptarė kaip reikia saugiai elgtis su elektros prietaisais. Po to prasidėjo kūrybinis procesas. Vaikai labai susidomėjo šia veikla, nes rezultatai buvo nenuspėjami. Kiekvienas savo darbe įžvelgė objektą, jo grožį. Apibendrinant veiklą galima teigti, kad panaudojus antrines žaliavas, galime sukurti nuostabius darbelius, kurie teikia gerų emocijų ir motyvuoja vaikus kurti.
STEAM VEIKLA „LIEJAME PIRŠTUKAIS SPALVAS“ 2023-02-17
Ikimokyklinės ,,Srakaliukų“ grupės vaikai kartu su mokytoja Angele, atliekant kūrybines užduotėles dažniausiai renkasi įvairias dailės priemones pieštukus, teptukus, kreideles, tačiau šią kūrybinę užduotį bandė atlikti pirštukais. Įdėję lapo trafaretą į įmautę ir įpurškė keletą spalvų guašo. Toliau visa tai ugdytiniai stumdė pirštukais, norėdami išgauti kokį tai objektą. Diskutuodami apie tai ką jie išgavo, atsakymai buvo įvairūs: gėlė, namas, debesis, žemė ir t.t. Rezultatas nuostabus, o pirštukai turi darbo.
STEAM VEIKLA „LEKIA ROGUTĖS NUO KALNIUKO“ 2023-02-10
Ikimokyklinės „Šnekučių“ grupės vaikai kalbėdami apie žiemos pramogas, net tik jas išbandė, bet ir atliko kūrybinius darbus.
STEAM VEIKLA „VĖLIAVOS SPALVOS“ 2023-02-10
Atlikdami STEAM veiklas „Šnekučių“ grupės ugdytiniai įtvirtino Lietuvos vėliavos spalvas, susipažino su raidelėmis, kartojo savo miesto pavadinimą. Ugdėsi tyrinėjimo, aplinkos pažinimo, sakytinės ir rašytinės kalbos, meninės raiškos sritys, lavėjo komunikavimo, spalvų pažinimo, klijavimo, spalvinimo, konstravimo įgūdžiai.
STEAM VEIKLA „PŪGA“ 2023-02-09
Ikimokyklinio ugdymo „Šnekučių“ grupės STEAM veikla „Pūga“. Panaudodami mėlynu guašu dažytą vandenį, pipetes, šiaudelius (kokteilių) ir popieriaus lapą pabandėme sukurti pūgą. Pirmiausiai lašinome pipetėmis dažytą vandenį, vėliau jį pūtėme šiaudeliais, kol visas lapas nusitaškė mėlynai, tada pripiešėme linksmų vaikučių lekiančių nuo kalnelio rogutėmis. Ugdėsi aplinkos pažinimo, sakytinės kalbos, tyrinėjimo, mokėjimo mokytis sritys. Lavėjo pūtimo, smulkiosios motorikos įgūdžiai.


STEAM VEIKLA „KELIAUJANČIOS SPALVOS“ 2023-02-08

Atkeliavusi žiemužė visus pakvietė per STEAM veiklas tyrinėti sniego ir ledo savybes. Lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” „Šnekučių“ grupės ugdytiniai mielai tyrinėjo ir atliko keletą eksperimentų. Mažieji tyrinėtojai išbandė daugelį veiklų: piešė, rašė ant sniego paklotės, liejo spalvas, statė pilis, spalvino sniegą, tirpdė ledą, lipdė besmegenius, gamino iš antrinių žaliavų eglutes, stebėjo „keliaujančias spalvas“. Atlikę bandymus, stebėjimus vaikai mokėsi daryti išvadas bei apibendrinimus. Sukaupta daug gamtos tyrinėtojų veiklų bei patirta žiemiškų emocijų.

STEAM VEIKLA „ŠIRDELĖ LIETUVAI“ 2023-02-13
Ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės vaikai kartu su mokytojomis dalyvaudami priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikams skirtame projekte ,,Širdelė Lietuvai“ atliko Steam bandymą ir pagamino širdeles. Vaikai, jau iškirptų širdelių, dėliojo krepinį popierių, jį purškė su vandeniu, o nuimdami nuo širdelių stebėjo, kaip krepinis popierius nudažė jų širdeles.
STEAM VEIKLA „SNIEGO GAMYBA“ 2023-02-10
Ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės vaikai kartu su mokytojomis nusprendė pasigaminti sniego grupėje. Sumaišėme krakmolą ir skutimuisi skirtas putas. Maišėme, minkėme kol pradėjo lipti rankose ir tapo kaip tikras sniegas iš kurioje nulipdėme Besmegenius! Tad vaikai ne tik linksmai praleido dieną, bet ir suprato, kad sumaišant įvairias medžiagas jos keičia savybes.
STEAM VEIKLA „GEOMETRINĖS FIGŪROS“ 2023-02-09
Ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupėje mokytojos kalbėdamos su vaikais apie STEAM, aiškinosi ką reiškia šios raidės.  Akronimo raidė M reiškia matematika ir matematikos dalis yra geometrija. Aptarę geometrines figūras jas išsirikę vaikai lauke išbandė ar pavyksta jas nupiešti bei nuspalvinti ant sniego. Vaikai labai džiaugėsi, jog pavyko sniege pavaizduoti norimas figūras, o iš jų ir objektus.
STEAM VEIKLA „ŽALUOJANTI LIETUVA“ 2023-02-08
Ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupės ugdytiniai kartu su grupės mokytojomis dalyvaudami respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų STEAM projekte ,,Žaliuojanti Lietuva“ sukūrė žemėlapį, jį apipavidalino bei pasėjo pipirinę. Vaikai stebės, prižiūrės ir lauks kada išdygs pipirinė.
STEAM VEIKLA „TRISPALVĖS LEDO PILYS“ 2023-02-07
Ikimokyklinio ugdymo „Judručių“ grupės ugdytiniai kartu su mokytoja S. Černaite atliko eksperimentą. Eksperimento tikslas: skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, kurti. Eksperimentui naudojome vandenį, formeles, guašą. Vaikai guašu nudažė vandenį, pylė į formeles. Paruoštas formeles išnešėme į lauką ir palikome per naktį, kad vanduo užšaltų. Kitą dieną užšalusius ledukus atnešėme į grupę ir stebėjome, kas vyksta. Stebėjome ledo pasikeitimus čia ir dabar, po valandos, po kelių. Veiklos metu, vaikai susipažino su sąvokomis: vanduo, šlapias, šaltas, ledas. Stebėjome kaip spalvos nudažo vandenį, vandens virsmą ledu ir atvirkštinį variantą – ištirpusio ledo virsmą vandeniu. Vaikams daug smalsumo sukelia žaidimai su vandeniu. Šios veiklos metu tobulėjo ne viena kompetencija.

TEAM VEIKLA „KITŲ KRAŠTŲ ŽMONIŲ BŪSTAI“ 2023-01-19

Priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytiniai konstravo vigvamus – Šiaurės Amerikos indėnų genčių būstus. Pasirinkto būsto statybai vaikai panaudojo pagaliukus, virves, segtukus, pledus, pagalves, nebereikalingas antklodes, paklodes. Komandinio darbo metu vaikai tarėsi, dalijosi savo sumanymais, idėjomis. Judėdami, veikdami stengėsi būti atsargiais, elgtis saugiai. Vaikai, pagal galimybes bandė sukurti ir „namų interjerą“. Veikdami kartu lavėja bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai, kritinis mąstymas, stiprėja pasitikėjimo savimi jausmas. Vaikai patyrė kūrybos džiaugsmą. Visą „statybos“ kūrybos procesą vainikavo indėnų šokis.

STEAM VEIKLA „ŠILTAS AR ŠALTAS“ 2023-01-27
Ikimokyklinio ugdymo ,,Naminukų“ grupės ugdytiniai atliko eksperimentą, kuriam buvo reikalingi 3 dubenėliai su karštu, lediniu ir drungnu vandeniu. Vaikai nardino pirštukus į karštą vandenį, kitą į šaltą, tuomet ištraukus pakratė ir panardino į drungną vandenį. Vaikų buvo klausiama, ką jie jaučia? Vieni sakė, kad karšta, kiti, kad šalta. Mokytoja paaiškino, kad įkaitusiai rankai vanduo atrodo šaltas, o atšąlusiai rankai- kad šiltas. Vienu atveju šiluma atiduodama, kitu atveju šiluma gaunama.

STEAM VEIKLA „TRIUKAS SU LEDO KUBELIU“ 2023-01-26
Ikimokyklinio ugdymo ,,Naminukų“ grupės ugdytiniai Steam veiklą, kurioje panaudojo ledo kubelį, stiklinę su šaltu vandeniu, storą siūlą, druską. Į vandenį reikėjo įmesti leduką, ant jo užmesti siūlą ir toje vietoj, kur siūlas, ant ledo kubelio paberti druskos. Virvelė prišąlo ir ja buvo galima ištraukti leduką iš vandens. Mokytoja paaiškino, kad druska sumažina vandens užšąlimo temperatūrą, dėl to paviršius šiek tiek atitirpsta. Ledui vėl šąlant prie jo prišąla ir virvelė.

STEAM VEIKLA „DEBESŲ SUSIDARYMAS“ 2023-01-25

Ikimokyklinio ugdymo ,,Naminukų“ grupės ugdytiniai atliko eksperimentą, kuriam buvo reikalingi ledo kubeliai ir karštas vanduo. Laikant ledą virš vandens garų susidarė plevenančių ore mažyčių vandens lašų debesis. Vaikai stebėjosi kaip tai vyksta.

STEAM VEIKLA „LEDKALNIS“ 2023-02-24 
Ikimokyklinio ugdymo ,,Naminukų“ grupės ugdytiniai atliko eksperimentą, kuriam reikėjo šių priemonių: ledo gabalo ir šilto vandens, flomasterio. Eiga: reikėjo pamerkti „ledkalnį“ į vandenį ir pažymėti indo sienelėje vandens lygį. Iš pradžių ledo gabalas pluduriuoje, o didžioji jo dalis panirusi. Ledo gabalui ištirpus , vanduo neišbėga pro dubens kraštus, jo lygis lieka toks pat. Vaikams buvo paaiškinta, kad ledo tankis mažesnis, o tūris didesnis negu vandens. Kai ledas ištirpsta vandens tankis padidėja, o tūris sumažėja.

STEAM VEIKLA  „TAI ŠILTAS AR ŠALTAS?“ 2023-01-24

Ikimokyklinio ugdymo „Aitvarų “ grupės ugdytiniai atliko eksperimentą, kurio metu spėliojo, kokiame vandenyje (šiltame ar šaltame) greičiau ištirps dažai. Diskutavo, darė išvadas ir jas pažymėjo stebėjimo lape. Tuo pačiu tobulino komandinio darbo įgūdžius.

STEAM VEIKLA ,,LEDO DEFORMACIJA“ 2023-01-23
Ikimokyklinio ugdymo ,,Naminukų“ grupės ugdytiniai atliko bandymą su smulkintais ledukais, plastikiniu buteliu su kamščiu ir piltuvėliu. Vaikai pylė ledukus į butelį. Pripylus butelį ledukų jį užsuko kamšteliu. Butelys pradėjo deformuotis. Mokytoja Kristina Vertelienė vaikams paaiškino, kad butelio viduje atšąla oras, o išorėje esantis šiltas oras spaudžia butelio sieneles ir jos deformuojasi.

STEAM VEIKLA „ŽODELIS AČIŪ“ 2023-01-12

Ikimokyklinio ugdymo „Šnekučių“ grupės ugdytiniai eksperimentuodami ir žaisdami ir atlikdami Steam veiklą su „kinetiniu“ smėliuku, paminėjo  Tarptautinę „Ačiū“ dieną. Ugdytiniai kūrybiškai įsitraukė į tyrinėjimo veiklą, gamino bokštelius, žaidė. Lavino aplinkos pažinimo, sakytinės ir rašytinės kalbos, tyrinėjimo, kūrybiškumo ugdymosi sritis.

STEAM VEIKLA  „KUR SLEPIASI RAIDĖS?“ 2022-12-20
Priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytiniai darželio aikštelėje stebėjo aplinką ir įžvelgė raides netikėčiausiose vietose. Pasiskirstę grupelėmis, poromis ir individualiai, vaikai pradėjo „raidžių medžioklę“ Vaikai pastebėjo, kad daiktai, augalai, statiniai savo forma primena konkrečias raides. „Pasislėpusias“ raides vaikai fiksavo išmaniuoju telefonu su fotografavimo funkcija. Ugdytiniai analizavo, lygino daiktų, augalų, statinių ir raidžių formų panašumus, dydį, erdvinę padėtį. Vaikams lavėjo gebėjimas kūrybiškai pažvelgti į užduotį. Tyrinėdami aplinką vaikai patiria pažinimo džiaugsmą ir malonumą.

STEAM VEIKLA „TOLERANCIJOS NAMAI“ 2022-11-16

Minint Tarptautinę Tolerancijos dieną, priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytiniai statė namus iš kartoninių dėžių. Vaikai išbandė savo inžinerinius, konstrukcinius gebėjimus. Aktyviai dalyvavo veikloje: tarėsi, veikė kartu su kitais, dalijosi savo sumanymais, idėjomis, kaip modeliuoti procesą. Konstruodami, statydami vaikai imitavo profesijų veiklą: statybininko, dažytojo, dekoruotojo. Darė užrašus ant namų. Vaikai bendraudami ir bendradarbiaudami patyrė kūrybos džiaugsmą, pasitikėjimą savimi.

STEAM VEIKLA „RUDENS GĖRYBIŲ SRIUBA“ 2022-10-20

Ikimokyklinės „Šnekučių“ grupės STEAM veiklos su rudens gėrybėmis. Vaikai tyrinėjo įvairias daržoves, lygino, skaičiavo, įvardino, spalvino, kirpo, klijavo – „dėjo“ į puodą, „virė“ daržovių sriubą. Lukšteno pupeles, skaičiavo, dėliojo. Šventės metu padėjo grybui Baravykui, kiškis Piškis – Austėja ir visi vaikai, virti daržovių sriubą ir atrinko daržoves, ką galima dėti, o ko ne. Stebėjome, kurios daržovės plūduriuoja, o kurios skęsta. Padarėme išvadą, kad sunkios daržovės skęsta, o lengvos, tuščiavidurės – ne.

STEAM VEIKLA ,,RUDENINIS KIRMĖLIUKAS“ 2022-10-19

Rudenėjančiomis spalvomis nusidažę medžiai pakvietė „Šnekučių“ grupės vaikus į pažintinę – tiriamąją veiklą. Ugdytiniai prisirinko ir tyrinėjo medžių lapus. Juos lygino pagal formą, dydį, spalvą. Taip vaikai ne tik įsiminė medžių pavadinimus: šermukšnis, klevas, kaštonas, bet savo žaidimų aikštelėje pasigamino linksmą kirmėliuką. Vieni rinko, kiti laikė maišelius ir dėjo ten lapus, kiti klijavo kojas ir gamino kirmėliukui veiduką. Džiaugėsi ne tik patys vaikai, bet ir jų tėveliai.

 STEAM VEIKLA „DAŽYMAS AUGALAIS“ 2022-10-12

Ikimokyklinio ugdymo „Aitvarų“ grupės ugdytiniai atliko Steam veiklą, kurios Tikslas – susipažinti su dažymu augalais, išbandyti ir pajusti kūrybos džiaugsmą. Pajusti gamtą ir pasinaudoti konkretaus jo meto dovanomis. Vaikai ant medžiaginio maišelio dalies išdėliojami įvairūs augalai ir gėlės, kitą maišelio dalį perlenkus uždengia išdėliotais augalais. Paėmus plaktuką arba akmenuką mušama tol, kola pasirodys spalva. Kai ant maišelio pasirodo spalva ir augalų siluetai iš lėto atidengiamas ir nurenkami augalų likučiai. Vaikai sužinojo, kad augalais galima dažyti audinius. Gėrėjosi gautu rezultatu. Maišelis gavosi labai spalvingas ir originalus.

STEAM VEIKLA „RIEŠUTĖLIAI RIEŠUTAI“ 2022-10-13

Ikimokyklinio ugdymo „Aitvarų“ grupės ugdytiniai atliko Steam veiklą, kurios tikslas – supažindinti vaikus su skirtingų rūšių riešutais, atrasti jų skirtumus ir panašumus. Viename dideliame inde pateiktus skirtingus riešutus vaikai rūšiavo, po to juos svėrė, lygino jų dydį, formą, kiekį. Mokėsi riešutų pavadinimus. Žaidė didaktinį žaidimą „Riešutai“. Vaikai tyrinėdami skirtingų rūšių riešutus prisiminė ir išmoko jų pavadinimus, nusakė kaip jie atrodo, jų skirtumus ir panašumus, kur auga.

STEAM VEIKLA „DEGUSTACIJA“ 2022-10-14

Ikimokyklinio ugdymo „Aitvarų“ grupės ugdytiniai atliko Steam veiklą, kurios tikslas – skatinti vaikus tyrinėti, atrasti, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Mokytojus atneštu atneštus vaisius ir uogas vaikai apžiūrinėjo, uostė, bandė apibūdinti jų spalvą, atpažinti, pasakyti pavadinimą.  Po to vaisius ir uogas užpiltas vandeniu  stebėjo ar pasikeitė vandens spalva ir kvapas, ragavo. Vėliau palygino vandens spalvą ir skonį sutrintų vaisių ir uogų. Vaikai atlikdami bandymą  stebėjo kaip pasikeitė vanduo sutrynus uogas ir vaisius, praplėtė savo žinias apie juos supantį pasaulį, mokėsi bendradarbiauti. Bandymų metu formuojami jų sveikos gyvensenos įgūdžiai.

STEAM VEIKLA „RUDENS SPALVOS“ 20210-10-14

Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų’ grupės ugdytiniai atliko bandymus sąvokų įtvirtinimui trumpas – ilgas, storas – plonas, mažas – didelis, sunkus-lengvas. Gamtinių medžiagų pagalba diskutavo, lygino ir išsikėlė hipotezę: ar svoris priklauso nuo ilgio. Vaikai teigė, kad jeigu lapas didelis, tai bus jis sunkus. Pamatavę ir pasvėrę padarė išvadą, kad svoris nepriklauso nuo dydžio.

STEAM VEIKLA „SPALVOTI KOPŪSTO LAPAI“ 2022-10-14

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Kiškučiai‘‘ ugdytiniai atliko eksperimentą „Spalvoti kopūsto lapai“. Prieš eksperimentą vaikai išsiaiškino, kam reikalingas vanduo, apžiūrėjo ir tyrinėjo kopūsto lapus. Vaikams buvo užduotas klausimas: „Kaip manote, kas atsitiks su lapais?“ Ugdytiniai pateikė savo spėjimą (kopūsto lapai nusidažys). Eksperimentui atlikti buvo panaudoti  keturi skaidrūs indelius. Į kiekvieną indelį buvo įlašinta skirtingos spalvos maistinių dažų. į šiuos indus su tirpalais vaikai įmerkė po vieną kopūsto lapą ir padėjo ant palangės. Po pietų miego vaikai pastebėjo, kad kopūsto lapai nuo apačios pradėjo keisti spalvą. Vaikų spėjimas pasitvirtino. Ugdytiniai padarė išvadą, kad spalvotas vanduo juda pro kapiliarus (gysleles) į viršų ir taip nusidažo kopūsto lapai. Vadinasi augalai geria vandenį, kaip ir visa gyvoji gamta.

STEAM VEIKLA ,,LIETUVOS SPALVOS LĖKŠTĖJE“ 2022-02-14

Ikimokyklinės ,,Šnekučių“ grupės ugdytiniai, pasirinkdami tris spalvas: geltona, žalia ir raudona, kūrė Lietuvos spalvas lėkštėje.

STEAM VEIKLA ,,SENIO BESMEGENIO-BRŠKUČIAI“ 2022-02-10

Ikimokyklinės ,,Šnekučių“ grupės ugdytiniai ruošiasi artėjančiai Užgavėnių šventei ir gamino barškučius, pasirenkant netradicines medžiagas.

STEAM VEIKLA „KAIP PRAILGINTI NUSKINTOS GĖLĖS GYVENIMĄ?“ 2022-02-07

Ikimokyklinėje „Šnekučių“ grupėje ugdytiniai kartu su auklėtojomis atliko bandymą su skintomis gėlėmis. Ugdytinio Viliaus mama padovanojo tulpių puokštę, savaitę džiugino vaikučius, bet gaila buvo su jomis atsisveikinti, nutarėme užšaldyti. Tyrinėjome ledo savybes, stebėjome kas nutinka pašildžius, skaičiavome, įtvirtinome spalvas, plėtėme kalbos įgūdžius(šaltas – karštas).

STEAM VEIKLA „ATRANDAME LIETUVĄ KITAIP“ 2022-02-02

Ikimokyklinės ,,Aitvarų grupės ugdytiniams buvo pasiūlyta atlikti eksperimentą su muilo burbulais, juos pasigaminant patiems. Auklėtoja vaikų klausė: kaip Jūs manote kokių medžiagų reikėtų gaminant muilo burbulus? Visi atsakė, kad pirmiausia vandens. Paklausus, o ko reikėtų, kad vanduo putotų? Iš vaikų sulaukta visokių teiginių: muilo, skysto muilo, šampūno, indų ploviklio. Buvo bandoma išgauti muilo burbulus iš visų vaikų pasiūlytų medžiagų. Maišant vandenį su kiekviena medžiaga ir bandant šiaudeliais pūsti, išgaunant burbulus, geriausiai pavyko išgauti iš vandens sumaišyto su skystu muilu. Po to vaikams buvo pasiūlyta į vandenį, sumaišytą su skystu muilu įpilti trijų spalvų dažus- žalią, geltoną ir raudoną. Įmaišius dažų ir pučiant šiaudeliu inde esantį skystį, suputojo graži trispalvė.

STEAM VEIKLA „SNIEGO SENIAI BESMEGENIAI“ 2022-02-01

„Šnekučių“ grupės vaikučiai kartu su auklėtojomis diskutavo apie žiemą, jos požymius, sniegą jo savybes. Vaikams buvo pasiūlyta kurti sniego senius besmegenius iš antrinių žaliavų ir parsinešto iš lauko sniego. Vaikai pasiskirstę į grupeles diskutavo, stebėjo, statė, aiškinosi dėl iškilusių problemų atliekant vienokią ar kitokią veiklą.

STEAM VEIKLA „PARAŠYKIME KITAIP“ 2022-01-31

Kaip knygose atsiranda raidės? Šį klausimą aiškinosi ikimokyklinės ,,Naminukų“ grupės vaikučiai, bandydami  monotipijos būdą- spaudos technologiją, kuria yra padaromas  atspaudas. Kiekvienam vaikui prireikė:  putplasčio lentelės ir  pieštuko. Atspaudui reikalingas buvo stiklas, volelis ir  spaustuviniai dažai (vandens pagrindu). Vaikams buvo duotos putplasčio lentelės su  raidžių piešiniais. Jie spaudinėjo taškelius, brūkšnelius ir taip sukūrė raižinius. Tuomet voleliu padengę lentelę dažais, uždengę popieriaus lapu, spaudė delnais. Įdomus pastebėjimas- kai kurių raidžių  vaizdo dešinė ir kairė atspaude  susikeitė vietomis. Vaikus ši veikla labai sudomino ir įtraukė į kūrybos procesą.

STEAM VEIKLA ,,BANDYMAI SU DRUSKA“ 2022-01-27

Ikimokyklinėje „Kiškučių“ grupėje auklėtoja kartu  su vaikais išsiaiškino druskos savybes: maisto produktas, balti kristalai, tirpsta vandenyje. Skanavo sūrų vandenį, tyrinėjo druską per didinimo stiklą. Atliko eksperimentą su žaliais kiaušiniais. Vaikai samprotavo, padarė išvadą, kad paprastame vandenyje kiaušinis skęsta, o vandenyje su druska – plūduriuoja. Ugdytiniai atliko kūrybinį darbą ‚Snaigė“ – piešimas druska ir akvarele. Ant lapo klijais vaikai piešė snaigę, po to bėrė druskos. Kai piešinys buvo padengtas druska, spalvino teptukais. Dažai gražiai įsilieja į druską, taip išgaunant įvairias spalvas.

STEAM VEIKLA „SNIEGAS-VANDUO+LEDAS“ 2022-01-27

Priešmokyklinės ,,Drugelių“ grupės ugdytiniai visą savaitę skyrė tyrinėjimams su sniegu ir vandeniu. Vaikai įdėmiai tyrinėjo sniegą, kuris tirpsta ir pavirsta į vandenį, o šaldomas virsta ledu. Stebėdami, kaip sniegas virsta vandeniu, vaikai pastebėjo, kad jis pilnas nešvarumų. Tuomet vyko diskusija: iš kur atsiranda tiek nešvarumų? Ar galima tokį vandenį naudoti maistui? Kokiu būdu būtų galima nešvarumus pašalinti? Po to vaikai ištirpusį sniegą matavo talpoje. Visą tirpimo procesą vaikai kartu su auklėtoja fiksavo popieriaus lape. Po to vanduo buvo supiltas atgal į maišelį ir išneštas į lauką stebėjimui kas vyks toliau. Po kurio laiko pastebėjome, kad vanduo pavirto į ledą. Toliau vaikai aiškinosi ledo savybes.  Auklėtoja su vaikais stebėjo video medžiagą ,,Mikropasaulis: vienos snaigės gyvenimo istorija“ ir išsiaiškino, kad ledo susidarymas vandens telkiniuose priklauso nuo klimato, metų laiko, vandens apykaitos.

STEAM VEIKLA ,,SPALVOTAS SNIEGAS“ 2022-01-27

STEAM veiklai idėja ,,Naminukų“ grupėje kilo iš vaikų iniciatyvos. Kalbėdami su vaikais apie sniegą, ledą, vandenį, t.y. skirtingas vandens būsenas.
Ryto rato pokalbis:
– Vaikai, o iš kur ant balučių atsiranda ledas?
– Jeigu sušals nosytė, tai turi būti namuose, nes pradedi sirgt.
– Gali būti ir taip. O vis dėlto, kaip ant balučių atsiranda ledas?
– Tai užpiltas vanduo…reikia uždėti druskos ir tada nebus slidu!
– Taip, druską barsto ant ledo, kad nebūtų slidus. Bet kaip tas ledas atsiranda?
GALVOJA VISI…
– Iš vėjo!
– Iš šalčio!
– Pagaliau išsiaiškinom 🙂 . O ar galima piešti ant sniego?
– NE, negalima.

– Pabandom?
– TAIP! Pasirodo kiek galima daug įdomaus atrasti žiemos metu.

STEAM VEIKLA „SNIEGO GNIŪŽTĖS“ 2022-01-26

Mažieji ,,Žvirbliukų“ ugdytiniai kartu su auklėtoja A. Balčiūnaite atliko veiklą su sniego gniūžtėmis ir spalvomis. Pirmiausia išsiaiškinę gniūžčių formą, spalvą, palyginę dydį, suskaičiavę kiek gniūžčių iš lauko parnešė dėdė Romanas (darželio kiemsargis) kibo visi į kūrybinį procesą. Vaikai liejo dažus ant gniūžčių, dažė teptukais pasirinkdami  tris spalvos – geltona, žalia, raudona.  Vaikų buvo klausiama ką jie jaučia liesdami sniego gniūžtes? Daugelis vaikų atsakė, kad jos šaltos. Taip- atsakė auklėtoja, tai viena iš sniego savybių. Vaikams labai patiko veikla ir sukėlė daug džiugių emocijų.

STEAM VEIKLA ,,PILIS SU TUNELIU SNIEGO TRASAI“ 2022-01-26

,,Naminukų“ grupei STEAM veiklai įkvėpimo šaltinis buvo – pasaka „Trolių mumių slėnio sniego pilis“. Istorija tokia, kad į Muminuko ir Snifo pastatytą  sniego pilį, atsitrenkė nuo kalno su slidėmis besileidžiantis Hemulis. Ką daryti? Muminukui šovė puiki mintis- pilyje padaryti tunelį besileidžiantiems trasa. Argi ne puiki idėja? Tad šią dieną vaikai kartu su auklėtoja išbandė savo inžinierių ir projektuotojų gebėjimus statydami pilį su arkiniu skliautu.
Pasirinkę statybinei medžiagai putplastį, o sujungimams medinius krapštukus ir aptarę kiek, kokio dydžio detalių reikės visi kibo į darbus.  Konstruojant vienam vaikui stipriau paspaudus lūžo putplasčio detalė. Problemos sprendimo klausimas: pagalvokime, kaip dabar galima sutvarkyti? Vaikai pasiūlė sujungti lūžusias dalis su mediniais smeigtukais. Naudingi pastebėjimai: pilies su arkiniu skliautu statymui  reikia skaičiavimo, matavimo gebėjimų, atidumo  ir atsargumo.

 

STEAM VEIKLA „ŽIEMOS PATIRTYS“ 2022-01-26

Ikimokyklinės ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis aiškinosi kokie paukšteliai žiemoja žiemą, kaip jiems galima padėti šaltuoju metu. Išsiaiškinę kokį maistą ir kokie paukšteliai mėgsta (saulėgrąžos, įvairios kruopos , riešutai , lašiniai) su vaikais buvo nutarta, kad jie lesalo atsineš iš namų ir tuomet bus galima įdėti maistą paukšteliams į lesyklėles. Sekančią dieną vaikai ir auklėtojos atsinešė lesalo, jo pridėjo, pribėrė į lesyklėles ir savaitės eigoje stebėjo, kokie paukšteliai lankosi lesyklėlėse. Taip pat tyrinėjo vaikučiai sniegą, ledą, tiek lauke, tiek grupėje. Pabėrę druskos stebėjo, kaip tirpsta sniegas. Pasivaikščiojimų lauke metu aiškinosi paviršių savybes, ant kurio paviršiaus slidesnis. Vaikai išbandę sniegu padengtą plotą ir padengtą ledu. Visi nusprendė, kad paviršius slidesnis, kuris padengtas ledu. Vaikai aiškinosi kaip reikėtų sumažinti paviršiaus slidumą žiemą. Auklėtoja vaikams parodė medžiagas: smėlį ir druską ir pasiūlė atlikti bandymą. Į vieną indą ant sniego užberti druskos, o ant kitame inde esančio sniego smėlio ir stebėti, kuriame inde sniegas ištirps greičiau. Vaikai stebėjo tirpstantį sniegą ir suprato, kad sniegas ant kurio buvo užberta druska ištirpo greičiau. Po to vaikai su padidinamaisiais stiklais tyrinėjo sniegą, vandenį ir pastebėjo, kad ištirpęs sniegas ir virtęs vandeniu nešvarus. Tai vaikams buvo apaiškinta, kad tie nešvarumai atsiranda iš aplinkos ir toks vanduo naudoti yra netinkamas.

STEAM VEIKLA „LEDO RUTULIAI“ 2022-01-25

Ikimokyklinės „Aitvarų“ grupės ugdytiniai stebėjo, tyrinėjo sniegą ir ledą, aiškinosi jų savybes. Šaldė vandenį balionuose, darė bandymus su sušalusiu ledu ir sniegu. „Ledo rutuliai“- vaikai tyrinėjo ledo savybes: šaltas, bespalvis, kietas, tirpsta, galima spalvinti dažais. Taip pat vaikai svarstė: „O kas atsitiks jei vandens pripilsim į balionus ir  išnešime į lauką? “  Ogi pamatė, kad vanduo virto ledu. Dažė juos dažais, stebėjo kaip tirpsta apibėrus druska, pilant vandenį, ir vieną rutulį palikus lauke. Vaikai taip pat tyrinėjo sniegą, bei jo savybes. Lietė sniegą, apibūdino jo spalvą, jis šaltas ir ant šiltų delniukų greitai ištirpsta. Pamatė, kad ištirpęs sniegas nešvarus ir padarė išvadą, kad sniego lauke neberagaus. Grupėje gamino dirbtinį sniegą, iš kurio lipdė besmegenius, statė statinius iš nulipdytų rutulių.

STEAM VEIKLA „LEDAI“ 2022-01-25

Atliekant bandymą ,,Naminukų“ grupėje reikėjo  2 indelių – didesnio  ir mažesnio, verdančio vandens, šokolado, banano, šakutės.  Vaikai su auklėtoja į didesnį indą įpylė verdančio vandens ir įstatė į mažesnį indą. Subėrę smulkintą šokoladą, maišė, kol šis išsilydė. Tada  užsivėrę bananą ant pagaliuko merkė į šokoladą. Vaikams buvo pateiktas klausimas: kaip galėtume pavadinti šį patiekalą? Iš vaikų lūpų buvo visokių atsakymų. Vieni sakė, kad tai šaltas skanėstas, kiti, kad šaldytas saldainis. Tačiau, auklėtoja paklausė: o kaip galima pavadinti skanėstą, kuris užšaldomas? Keletas vaikų pasakė, kad tai ledai, nes kai pagamino reikėjo  atšaldyti lauke ant palangės.
Auklėtojos paaiškinimas vaikams: karštas vanduo skleidžia šilumą. Galima patikrinti piršto galiuku: ištirpęs  šokoladas šiltas- kūno temperatūros. Jei delne laikytume šokoladinį saldainį, jis imtų lydytis  ir tepti.  Bandėme išlydyti pieninį ir baltąjį šokoladus, tačiau jie buvo klampūs ir gumuliuoti.
Naudingi pastebėjimai: Bandymui tiktų obuolys, nes bananas nuo pagaliuko labai krenta. Šakutė geriau laiko negu pagaliukas. Kol šokoladas stingsta geriau, kad nesiliestų prie indo, nes prikibs.

STEAM VEIKLA ,,ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ“ 2022-01-24 

Ikimokyklinės ,,Naminukų“ grupės vaikai kartu su auklėtoja K. Verteliene atliko bandymą, kuriam prireikė: kompaktinio disko, ritinėlio su langeliu ir įpjova.  Vaikams buvo pasiūlyta pažiūrėti  pro iškirptą langelį, viršuje uždengiant pirštais, taip, kad būtų tarpeliai. Buvo keliamas klausimai: Kas vyksta? Ką pastebėjote? Vaikai teigė, kad matė įvairias spalvas. Toliau kilo klausimas: Į ką panašios spalvos? Keletas vaikų įvardijo, kad panašu į vaivorykštę. Toliau sekė auklėtojos paaiškinimas kas įvyko: diskas įvairiomis kryptimis atspindėjo pro pirštų tarpelius į tamsų ritinėlį patekusius baltus saulės spindulius, todėl balta šviesa buvo  išskaidyta  į ją sudarančias spalvas ir ant disko matėsi vaivorykštės gabalėlis.

STEAM VEIKLA „OBUOLYS-NE TIK MAISTUI“

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniams buvo mestas iššūkis – kaip panaudoti maistui jau netinkamus obuolius? Vaikai labai greitai pasiūlė spendimą – perpjauti obuolius pusiau ir naudoti juos kaip atspaudus kuriant piešinius. Aš pasiūliau vaikams pasidaryti laivelius. Kiekvieno vaiko obuolį  padalijome į dvi lygias dalis (perpjovėm pusiau). Naudodami vieną obuolio pusę ir guašo dažus vaikai sukūrė anspaudų piešinius. Kitą obuolio pusę vaikai panaudojo išėję į lauką. Jie  prisirinko medžių lapų ir kiekvienas vaikas pasigamino – sukūrė savo obuolinį ,,laivelį”. Labai smagu  buvo vandenyje kelti bangas, pūsti į bures ir taip plukdyti laivelius, organizuoti jų plaukimo lenktynes. Vaikai ne tik džiaugėsi savo laiveliais, bet ir patyriminio ugdymo dėka sužinojo, kad obuoliai yra lengvesni už vandenį, todėl jie plaukia, o ne skęsta.

STEAM VEIKLA ,,SPALVOTI STEBUKLINGI BURBULIUKAI“

Priešmokyklinės ,,Drugelių“ grupės vaikai kartu su priešmokyklinio ugdymo vyresniąja pedagoge Justina Jankauskiene tyrinėjo spalvotuosius burbuliukus, kurie užpylus vandens padidėjo. Vaikai stebėjo, kaip jie ,,auga“, juos lietė, skaičiavo bei su jais žaidė ant šviesos stalo. Taip pat Tolerancijos dienai skirtose veiklose ugdytiniai dėliojo šypsenėles iš spalvotųjų burbuliukų.

STEAM VEIKLŲ CIKLAS ,,PUTŲ POLISTIRENAS“, ,,PERDIRBTAS POPIERIUS. PASAKA BE GALO“

 Ikimokyklinės „Aitvarų“ grupės ugdytiniai atliko tyriminių veiklų ciklus „Putų polistirenas“ ir   „Perdirbtas popierius. Pasaka be galo“.  Veiklų metu vaikai tyrinėjo polistireno ir popieriaus savybes, nagrinėjo jų sandarą, patys gamino popierių, atliko bandymus ir kūrybinius darbelius, prisiminė kaip reikia rūšiuoti antrines žaliavas.

STEAM VEIKLA ,,ELEKTRA“

Priešmokyklinės ,,Drugelių“ grupės vaikai nagrinėjo temą  ,,Atsinaujinantys elektros šaltiniai“ ir eksperimentavo kaip įsielektrina daiktai. Šiam eksperimentui naudojo balionus ir popierių. Vaikai prisipūtė balionus, juos įelektrino trindami į savo plaukus. Tuomet laikydami virš smulkių popieriaus gabalėlių stebėjo kaip popierius prisispaudžia prie įelektrinto baliono. Buvo padaryta išvada, kad kuo ilgiau triname balioną tuo jis daugiau įsielektrina ir smulkūs popieriaus lapeliai geriau ir greičiau prilimpa pie įelektrinto baliono.

STEAM VEIKLA ,,MOLIŪGĖLIO TYRINĖJIMAS“

Patys mažiausieji lopšelio-darželio ,,Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis tyrinėjo  į grupę tėvelio atneštą moliūgą. Auklėtoja su vaikais diskutavo kokios spalvos, dydžio, formos yra moliūgas ir  ką galima pasigaminti iš moliūgo. Vaikams labai patiko ieškoti moliūge sėklų, jas dėlioti, skaičiuoti. Vaikai ilgai galvojo, o kam reikalingos moliūge esančios sėklos? Į šį klausimą turėjo vis dėl to atsakyti pati auklėtoja ir vaikams pristatyti augalo augimo ciklą.

STEAM VEIKLA ,,BURBULIUKŲ ŠOKIS“

Ikimokyklinės Kiškučių“ grupės vaikais atliko eksperimentą su vandeniu ir aliejumi „Burbuliukų šokis“  Į skirtingus indus įpylėme vandens. Vandenį nudažėme įvairiomis spalvomis, įpylėme aliejaus. Gavome du sluoksnius: vandens ir aliejaus. Aliejus plaukiojo vandens paviršiuje. Po to įdėjome šnypščiančias tabletes. Vyko reakcija. Vaikai išvydo, kaip spalvoti burbuliukai kilo į viršų ir tuo pačiu dėmesingai klausėsi šnypščiančių tablečių garsą. Vaikai buvo sužavėti šiuo eksperimentu, kuris suteikė daug emocijų ir džiaugsmo. Atlikdami eksperimentą stebėjome kiekvieno etapo rezultatą, juos apibendrinome. Vaikai sužinojo, kad aliejus yra mažiau tankus nei vanduo. Du nevienodo tankio skysčiai nesusimaišo. Aktyviai veikdami vaikai įgyja mokslinių žinių, kaupia patirtį, sutelkia dėmesį, bendrauja ir bendradarbiauja su suaugusiaisiais ir bendraamžiais.

STEAM VEIKLA ,,RUDENS SPALVŲ ŽAISMAS“

Ikimokyklinės ,,Kiškučių“ grupės ugdytiniai su auklėtoja L. Šarpanova atliko bandymą „Rudens spalvų žaismas“ su cukrumi ir spalvotu vandeniu. Į pirmą puodelį įbėrėme 1- šaukštelį cukraus, į antrą – 2, į trečią – 3, į ketvirtą – 4 šaukštelius cukraus. Į kiekvieną puodelį įpylėme vandens, nuspalvinome skirtingomis spalvomis, išmaišėme. Po to, į penktą stiklinę pipetėmis įlašinome spalvotą vandenį iš kiekvienos stiklinės. Vaikai sužinojo, kad į stiklinę su spalvotu vandeniu, įdėjus skirtingą cukraus kiekį, spalvos nesusimaišo. Vaikai aktyviai veikė. Praktinė veikla yra įdomi, teikia daug teigiamų emocijų. Vaikams tobulėja mąstymo įgūdžiai, mokėjimas dirbti drauge.

STEAM VEIKLA ,,SKĘSTA-NESKĘSTA“

Ikimokyklinės „Kiškučių“ grupės vaikais kartu su auklėtoja prisirinkę gamtinės medžiagos (medžių lapai, ąžuolo gilės, kaštonai) diskutavo ir atliko stebėjimus „skęsta – neskęsta“. Vaikams prieš eksperimentą buvo užduotas klausimas „Kas, jūsų manymu atsitiks, jei šį daiktą įmesiu į vandenį?“  (nuskęs ar plūduriuos). Išsiaiškinome, kad medžių lapai, giliukai – lengvi, todėl neskęsta (plūduriuoja). Kaštonai yra sunkūs, todėl skęsta. Kiekvienas vaikas turėjo galimybę  panardinti pasirinktus daiktus ir patikrinti savo spėjimą. Tyrinėjimų erdvė yra ta vieta, kur galima rasti atsakymus į tokio pobūdžio klausimus.

STEAM VEIKLA ,,ŽOLELIŲ KVAPAS, ARBATĖLĖS SKONIS“

Ikimokyklinės ,,Kiškučių“ grupės ugdytiniai paskatinti auklėtojos Jūratės Rovienės parsinešę iš vaistažolių darželio arbatžolių, jas uostė, diskutavo apie kvapus, kuriuos skleidžia arbatžolės. Vaikai įtvirtino arbatžolių ir augalų dalių pavadinimus. Po to vaišinosi šalavijų, čiobrelių, raudonėlių arbatomis su medumi ir citrina. Paragavę arbatų, vaikai rinko skaniausią arbatą. Balsų dauguma laimėjo čiobreliai.

HELOVYNAS SU STEAM ELEMENTAIS

Priešmokyklinės ,,Drugelių“ grupės vaikai kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Justina Jankauskiene ir auklėtojos padėjėja Vitalija Majauskiene ir  su vaikų tėvelių pagalba šventė Helovyną. Ugdytiniai visi persirengė šiai šventei būdingomis kaukėmis bei atliko įvairius magiškuosius tyrinėjimus, žaidimus bei burtus. Labiausiai vaikams patikę užsiėmimai, tai spalvotų burbuliukų ,,užbūrimas“, kad jie padidėtų – šią užduotį atliko Haris Poteris (auklėtinis Orijus), tačiau šios veiklos rezultato vaikai sulaukė tik po kelių dienų. Eksperimentas su soda bei actu, kai ji suputoja ugdytiniams taip pat sukėlė daug teigiamų emocijų. Labiausiai patikęs žaidimas – ,,Mumijos“. Užduotis bei klausimas – kiek tualetinio popieriaus rulonėlių reikės vienam vaikui apsukti. Tad vaikai susiskirstę komandomis įvykdė šią smagią užduotį ir sužinojo, kad vieno rulonėlio tikrai užtenka. Žinoma, viena iš Helovyno užduočių, tai saldainių ar pokštų rinkimas!!! Diena buvo kupina juoko ir teigiamų emocijų!!!

STEAM VEIKLA ,,MOLIŪGŲ SRIUBA“

Ikimokyklinės ,,Judručių“ grupės auklėtoja Vita Vaitukuvienė iniciavo Steam veiklą ,,Moliūgų sriuba“. Veiklos metu vaikai sužinojo kaip pasigaminti moliūgų sriubą ir patys dalyvavo gamybos procese. Įvardijo daržovių pavadinimus, spalvas, formas, savybes (saldus, aštrus, aitrus, rūgštus). Skaičiavo moliūgo sėklas.

STEAM VEIKLA ,,PAŽINTIS SU STEAM PASAULIU“

,,Kačiukų“ grupės ugdytiniai vis daugiau susipažįsta su Steam pasauliu. Atlikdami įvairius eksperimentus, bandymus sužinojo, kaip užšąla vanduo, kada jis greičiau ištirpsta,  pamatė, kad galima kiauru samteliu išgriebti iš vandens rudens gėrybes. Gaminantis patiems mėgintuvėlius pastebėjo, kad mažesnės kruopos greičiau subyra per siaurą piltuvėlio skylutę. O kiek džiugių emocijų buvo, kai surado visi vėją po nosim.

STEAM VEIKLA „EKO MAŠINŲ GAMYBA“

Darželyje buvo įgyvendintas STEAM veiklos iššūkis – kūrybinės dirbtuvėlės  „EKO mašinų gamyba“. Visą savaitę grupėse ir vaikų namuose vyko tikras darbymetis. Ugdytiniai su tėveliais ir pedagogai kibo į darbus, ieškojo kartoninių dėžių, pas dekoravo, gamino ekologiškas transporto priemones – automobilius. Kiek džiaugsmo vaikams jos suteikė, kai jomis „važiavo“ į darželį. Darželio kieme vyko EKO mašinų paradas, akcija „Saugiai elkis gatvėje“.

STEAM VEIKLA ,,KAS UŽAUGO DARŽELIO ŠILTNAMYJE IR DARŽE?“

Rugsėjo mėnuo – pats darbymetis tvarkant derlių. „Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniai kartu su PU pedagoge Edita Kasparaite stebėjo, kaip užaugo pavasarį pasodintos daržovės šiltnamyje „Daržovių namelyje“. Pirmiausiai vaikai ant šiltnamio sienos pastebėjo „apsigyvenusį“ QR kodą. Naudodamiesi mobiliu telefonu su QR kodų skaitymo programėle, vaikai jį nuskenavo ir stebėjo kas po juo pasislėpę. QR kodo pagalba vaikai įtvirtino žinias apie šiltnamyje augančius augalus, lygino kaip rudens derlius atrodo šiltnamyje. Nuskynė prinokusius raudonskruosčius pomidorus, paprikas. Apžiūrėjo daržą, kuriame augo bulvės, kopūstai, šparaginės pupelės bei moliūgai. Grįžę į grupę lygino daržoves tarpusavyje, jas svėrė bei matavo jų ilgį. Po to visi skanavo pačių užaugintus pomidorus. Ši veikla ne tik skatino domėtis augalais, juos tyrinėti,  bet taip pat lavino skaitmeninio raštingumo bei informatinio mąstymo įgūdžius.

STEAM VEIKLA ,,MES MYLIM LIETUVĄ“

Ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupės vaikai kartu su auklėtojomis Justina ir Jūrate tyrinėjimus, bandymus, eksperimentus nuolat taiko ugdymo(si) procese. Ugdant vaikų pilietiškumą ir tautiškumą bei geriau įsimenant Lietuvos vėliavos spalvas jie taip pat naudojo STEAM elementus.   Pipetės pagalba vaikai liejo ant popierinių rankšluosčių Lietuvos trispalvę,  atliko bandymą, kurio metu išsiveržė lietuviškieji vulkanai suliedami tris pagrindines Lietuvos vėliavos spalvas. Lauko erdvėje, ant sniego piešė su spalvotu vandeniu vėliavas, pūtė spalvotuosius burbulus stebėdami kas nutinka burbulams šaltyje.  Ugdytiniai kartu su auklėtojomis dalyvauja Ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualioje Steam parodoje ,,Mes mylime Lietuvą“.

STEM VEIKLA ,,SNIEGO BOKŠTAI“

Ikimokyklinio ugdymo „Naminukų“ grupės ugdytiniai, vedini auklėtojos K. Vertelienės, toliau keliauja STEM kryptimi. Snieguotą rytą iškilo klausimas: Kas bus, jei į kibirėlį pridėsime puraus sniego, suspausime ir apversime? Vienas iš vaikų pagalvojo ir atsakė: BOKŠTELIS! Keletas vaikų suabejojo, reikia patikrinti! Patikrinimui prireikė : Sniego, plastikinių indų, vandens, guašo. Grupėje buvo pasiruoštas spalvotas vanduo iš šaukšto tirštų dažų 0,5l vandens, viską gerai išmaišyta. Išėjus į lauką pirmiausia vaikai į išsineštų plastikinių indų dugną pylė spalvoto vandens, į likusią indų dalį pripildė sniego, tvirtai suspaudė, „supresavo“. Toliau indai buvo apversti ir su ranka padaužius indą iš viršaus ir šonų, išsiėmė pusiau spalvotos ,,sniego plytos“ Viskas – padaryta, belieka dėti “ plytą prie plytos „. Auklėtoja kartu su vaikais apibendrinant išsiaiškino, kaip sekėsi. Pasirodo iš puraus sniego išėjo tvirti bokšteliai. Sniegas iš formelės išsiėmė lengvai, priminė smėlio pilį. Kodėl tai vyksta? Snaigė yra mažas ledo gabaliukas. Stipriau suspaudus, jos sušoka į vieną stipresnį darinį – išeina vientisa ledo sistema. Ir snaigė, ir ledas- vanduo, todėl mūsų spalvotas vanduo susijungė kartu. Vaikams labai įdomu įsitraukti į patyrimines veiklas, kurios duoda atsakymus į iškilusius klausimus.

STEAM VEIKLA ,,MUZIKOS GARSAI-KSILOFONAS“

Ikimokyklinio ugdymo „Naminukų“ grupės auklėtoja K. Vertelienė vaikams pasiūlė atlikti STEAM bandymą, išgauti muzikos garsus, naudojantis netradicinėmis priemonėmis. Šis bandymas vadinosi „KSILOFONAS“. Prieš atliekant bandymą IT priemonių pagalba vaikai vaizdžiai sužinojo kokių priemonių reikėsu ir kokia bus bandymo atlikimo eiga. Bandymui buvo reikalingos šios priemonės: 6 vienodos stiklinės, 6 spalvų dažų, 1l vandens, metalinio šaukšto, pagaliukų. Po to visi prisiminė eigą: į pirmą stiklinę įpylama truputį vandens ir dažų, į likusias stiklines pylamas vanduo didėjančia tvarka ir nuspalvinama skirtingomis spalvomis. Spalvotoss stiklinės išrikiuojame didėjančia tvarka. Su mediniu pagaliuku arba metaliniu šaukšteliu galima švelniai trinktelti, braukti per kiekvieną, per visas kartu. Auklėtoja vaikų klausė: kokį garsą pavyko išgirsti? Vaikai atsakė: įdomius, įvairius garsus. Auklėtoja padarė išvadą: Stiklinės skamba skirtingu garsu. Mediniu pagaliuku garsai švelnesni negu metaliniu. Vaikų buvo dar klausiama: Kodėl tai vyksta?  Atsakymo vaikai nepateikė. Šį paaiškinimą pateikė auklėtoja: Pagaliukas arba metalas liečia stiklą ir perduoda jam labai silpnus smūgius. Stiklinė pradeda virpėti ir dėl to atsiranda garsas. Garso aukštis priklauso nuo vandens kiekio. Stiklo virpesiai sukelia garso bangas ore, jie taip pat aiškiai girdimi vandens paviršiuje. Vaikai dienos eigoje dar daug kartų grįžo prie šio bandymo ir džiaugėsi išgaunamais įvairiais garsais.

STEAM  VEIKLOS: „GAMTOS STEBUKLAI“

„Drugelių“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis tyrinėjo, eksperimentavo, atliko bandymus su įvairiomis medžiagomis, kurios randamos gamtoje. ,,Augino“ stalaktitą, tačiau jis gavosi mažas, kadangi vaikai nuolat jį pajudindavo, todėl ir išvada, jog norit užauginti didelį stalaktitą reikia ilgo laikotarpio ir ramybės būsenos šiam procesui. Vaikai atliko bandymus su vandeniu, žeme, magnetais, o smagiausia buvo stebėti kaip nuluptas mandarinas skęsta, o neluptas lengvai plūduriuoja. Iškilo klausimas kodėl? Štai ir atsakymas po mandarino žieve yra oro, todėl neluptas lengvai plūduriuoja.

STEAM VEIKLA: ,,SKĘSTA-PLAUKIA“

Patys mažiausieji ,,Žvirbliukų“ grupės vaikučiai su auklėtoja A. Balčiūnaite ir auklėtojos padėjėja E. Mundiniene šiandiena atliko bandymą, kokios rudens gėrybės skęsta, o kurios plaukia. Šiuo bandymu vaikučiai susipažino su rudens gėrybių pavadinimais, sąvokomis ,,sunkus“, ,,lengvas“. Vaikai stengėsi taisyklingai tarti žodelius, juos pakartoti, sukaupti dėmesį, išlaukti savo eilės.

STEAM VEIKLA „MAŽIEJI ARCHITEKTAI“

Priešmokyklinės ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniai kartu su  priešmokyklinio ugdymo pedagoge  R. Papreckiene, iš įvairių medžiagų konstravo įvairius statinius. Visi aptarinėjo kiek reikia ,,medžiagų“ vienam ar kitam statiniui pastatyti. Diskutavo apie jų dydį, tvirtumą, spalvas, paskirtį. Ne visos iš anksto pateiktos išvados pasitvirtino, pvz.: pastatytas bokštas iš šiaudelių bus tvirtesnis, negu pastatytas iš vienkartinių indelių, perdengtų popieriumi. Pasirodo, kad antru atveju pastatytas statinys stovi tvirčiau. Džiugių emocijų, tačiau ir sunkumų konstruojant suteikė ,,stalo konstravimas ir vienkartinių juostelių“, smagu buvo kurti  mašinų garažą ir gyvūnėliams „namus“.

 

STEAM VEIKLA ,,VASAROS TYRINĖJIMAI“

,,AITVARŲ“ GRUPĘ lankantys mažieji vaikučiai naudodami įvairias priemones tinkamas STEAM tyrinėjimams atliko užduotėles su vandeniu ir spalvomis.

,,ŽVIRBLIUKŲ“ GRUPĖS ugdytiniai tyrinėjo vasaros ženklus, įvairiausias darželio sodo pievutėje augančias gėles. Domėjosi ir tyrinėjo boružėlių gyvenimą. Eksperimentavo piešdami ant akmenų, skaičiavo su jais, naudodami gamtinę medžiagą kūrė išraiškingus kūrybinius darbus.

Informacija atnaujinta — 2023/04/27 | << ATGAL

2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“