KORUPCIJOS PREVENCIJA

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2023 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-164 (1.3.), už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ bei korupcijos prevencijos įgyvendinimo funkcijų vykdymą paskirta Anželika Dūdienė, mob. tel. +370 674 25 99 5, el. p. anzeladudiene@gmail.com

Apie Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vykdomus neteisėtus korupcijos veiksmus prašome pranešti el. p. anzeladudiene@gmail.com užpildant pranešimo formą

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS 2020-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

V- 179 antikorupcinio aprašo tvirtinimo

Antikorupcinio-elgesio-kodeksas

Antikorupcinio elgesio kodekso priedas

Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT dėl informacijos apie asmenį

Informacija atnaujinta — 2023/09/21 | << ATGAL

2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“