VYKDOMOS PROGRAMOS

Vykdomos programos

Šiaulių lopšelyje-darželyje “ Ąžuoliukas“ vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos ugdymo programos.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Atradimų džiaugsmas“

Programa skirta 2- 6 metų vaikams
Programai pritarta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rimundo Domarko ir patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2007m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-61. Vykdoma nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.
Ši programa remiasi vaiko raida, neatsiejama  nuo gamtinės, socialinės, kultūrinės aplinkos veiksnių įtakos vaiko ugdymuisi. Ugdymo procese didelis dėmesys skiriamas integruotai vaikų veiklai, kad vaikai nuolat patirtų atradimų džiaugsmą žaisdami, kūrybiškai ir aktyviai dalyvaudami ugdyme. Pasirinktas projektinis ugdymo turinys, nes įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Ši veikla įdomi vaikams ir jų tėveliams. Ji skatina pokyčius, motyvuoja veiklai, padeda spręsti problemas.

Programa atnaujinta 2012 m. rugsėjo mėnesį

„Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

Programa skirta 6-7 metų vaikams
Tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį ir savo pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje.
Uždaviniai:

„Zipio draugai“
Programa skirta 5-7 metų vaikams
Nuo 2002 metų priešmokyklinės grupės pedagogės papildomai dirba pagal tarptautinę ugdymo programą, kurią Lietuvoje įgyvendina viešoji įstaiga „Vaiko labui“ bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo psichologinės paramos centru.
Tikslas – pagerinti emocię vaikų savijautą, padedavt jiems įgyti  socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų.
Uždaviniai:

„Pienas Europos vaikams“

Nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2014 m. spalio1 d. dalyvaujame šioje programoje.

Tikslas – formuoti teisingos  ir sveikos mitybos įpročius.
Nuo pirmadienio iki penktadienio kiekvienas vaikas gauna nemokamai vieną iš šių produktų:“Miau“ jogurto, varškytės natūralaus skonio; „Dvaro“ kefyro, pieno 3,2 proc. ar kt. pieno produktų, numatytų sutartyje.

Programa remiama ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Programą organizuoja ir remia LR žemės ūkio ministerija

 „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“

Nuo 2011 m. rugsėjo 7 d. iki 2014 m. rugsėjo 7 d. dalyvaujame šioje programoje.

Tikslas- įdiegti vaikams supratimą apie teigiamą vaisių ir daržovių  vartojimo poveikį sveikatai.

Uždaviniai: sudaryti vaikams galimybes valgyti daugiau vaisių ir daržovių, kuriose slypi visi svarbiausi ir reikalingiausi vitaminai ir mineralai.
Nuo pirmadienio iki penktadienio kiekvienas vaikas gauna nemokamai vaisių ir daržovių: morkų, kriaušių, obuolių, apelsinų, mandarinų, bananų.

Neformalusis ugdymas

Šokio studija „Giliukas“
Vadovė Ilona Lukavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja
Ugdomi 4- 6 m. amžiaus vaikai

Tikslas – išmokyti ritminių ir tautinių šokių, ugdant sąmoningą ir, harmoningą kūno judesį puoselėjant vaiko individualumą bei socialumą.
Uždaviniai:

  • padėti vaikui atrasti ir išplėtoti savo kūrybines galias per šokio judesį ir muziką;
  • formuoti taisyklingą kūno laikyseną;
  • dalyvauti koncertuose ir šventėse, tarptautiniame projekte.

Užsiėmimų laikas
Pirmadienis 11.00 – 12.00
Trečiadienis 15.30 – 16.30
Penktadienis 10.00-11.00

Informacija atnaujinta — 2016/01/13 | << ATGAL

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

Žodinė paieška

Laisvos vietos

Laisvos vietos
Loading poll ...

2024 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“
Versija neįgaliesiems