PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Minimali priešmokyklinio ugdymo programos trukmė yra 640 valandų. 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  patvirtintą švietimo ir mokslo ministro  2014 m. rugsėjo 2 d.  įsakymą Nr. V-779 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“ 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.

DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

 

Informacija atnaujinta — 2020/02/27 | << ATGAL

2022 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“