PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas

 Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  švietimo ir mokslo ministro patvirtintą  Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą (2014). Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa(3)

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Minimali priešmokyklinio ugdymo programos trukmė yra 640 valandų. 

2018-2019 mokslo metais įstaigoje veikia viena priešmokyklinio ugdymo grupės: „KAČIUKŲ“ ir viena jungtinė priešmokyklinė „DRUGELIŲ“. Priešmokyklinėje ,,Kačiukų“ grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“,  kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių gebėjimų bei išmokti įveikti sunkumus.

Informacija atnaujinta — 2018/10/02 | << ATGAL

2019 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“