MISIJA, VIZIJA, STRATEGINĖS KRYPTYS

VIZIJA
Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – draugiška, atvira, saugi įstaiga, kurioje ugdosi kūrybingas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, besidomintis aplinka, sveikas ir saugus, atsakingas ir pasitikintis savimi vaikas.

MISIJA

Padėti šeimai ugdyti vaiką, atliepti tėvų lūkesčius, vaikų poreikius, teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą, stiprinti vaikų sveikatą.

MŪSŲ VERTYBĖS:

Pasitikėjimas – (grindžiamas geranoriškumu, mokymusi su kitais ir iš kitų, susitarimais ir kolegialia pagalba tarp bendruomenės narių.

Atsakomybė – (kiekvienas prisiima atsakomybę už vaiko sėkmę, laikomasi susitarimų).

Bendradarbiavimas – (dialogo ir susitarimų kultūra, lyderystė, pagrįsta pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu).

STRATEGINĖS KRYPTYS

  • kokybiško ugdymo organizavimas;

  • lopšelio-darželio, kaip besimokančios organizacijos, kūrimas;

  • saugios, sveikos, gerą vaiko savijautą užtikrinančios ugdymo(si) aplinkos kūrimas, telkiant lopšelio-darželio bendruomenę.

Personalizuotas ugdymas(is) tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant, užtikrina individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus ir nuolatinę ugdymo(si) pažangą.

Įstaigoje dirba kompetentingi, kūrybiški, iniciatyvūs, atviri kaitai, nuolat tobulėjantys pedagoga.

Lopšelio-darželio bendruomenės pastangomis kuriama psichologiškai saugi, sveika, pozityvi lopšelio-darželio aplinka.

Informacija atnaujinta — 2022/11/18 | << ATGAL

2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“