MISIJA, VIZIJA, STRATEGINĖS KRYPTYS

VIZIJA
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vizija: atvira, saugi įstaiga, kurioje ugdosi aktyvus, kūrybingas, patiriantis sėkmę vaikas.

MISIJA

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ misija – teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį, vaiko poreikius ir tėvų lūkesčius atitinkamą ugdymą.

MŪSŲ VERTYBĖS:

  • BENDRADARBIAVIMAS (pa(si)dalinta lyderystė, pagrįsta pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu, dialogo ir susitarimų kultūra).
  • ATSAKOMYBĖ (atsakingumas už savo veiksmus, sąžiningumas, moralumas, dėmesys bendruomenės nariams).
  • PASITIKĖJIMAS (grindžiamas geranoriškumu, mokymusi su kitais ir iš kitų, susitarimais ir kolegialia pagalba tarp bendruomenės narių).

STRATEGINĖS KRYPTYS

  • kokybiško ugdymo organizavimas;

  • lopšelio-darželio, kaip besimokančios organizacijos, kūrimas;

  • saugios, sveikos, gerą vaiko savijautą užtikrinančios ugdymo(si) aplinkos kūrimas, telkiant lopšelio-darželio bendruomenę.

Personalizuotas ugdymas(is) tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant, užtikrina individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus ir nuolatinę ugdymo(si) pažangą.

Įstaigoje dirba kompetentingi, kūrybiški, iniciatyvūs, atviri kaitai, nuolat tobulėjantys pedagogai.

Lopšelio-darželio bendruomenės pastangomis kuriama psichologiškai saugi, sveika, pozityvi lopšelio-darželio aplinka.

Informacija atnaujinta — 2023/10/10 | << ATGAL

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

Žodinė paieška

Loading poll ...

label

label

2024 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“
Versija neįgaliesiems