PROJEKTAI

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO IR RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO KŪNO KULTŪROS PEDAGOGŲ ASOCIACIJOS PROJEKTAS „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ didelį dėmesį skiria sveikai gyvensenai ir fizinio aktyvumo veikloms, todėl aktyviai dalyvauja projektuose skatinančiuose vaikų fizinį aktyvumą, tad aktyviai dalyvauja projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“.

PROJEKTO TIKSLAS: Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

 • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.
 • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
 • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
 • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
 • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

LIETUVOS MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJOS PROJEKTAS „FUTBOLIUKAS“

Nuo 2021 m. lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ keliauja į futbolo kelionę. Kiekvieną kelionės mėnesį  laukia nauji iššūkiai ir išbandymai, nes futbolą galima pažinti ne tik žaidžiant aikštelėje, bet ir kuriant, atliekant įvairias lavinamąsias užduotis, vaidybą, bendravimą. Visa tai leidžia suvokti futbolą kaip veiklą, apjungiančią įvairias veiklos sritis. „Futboliukas“ – tai paprasta futbolo atmaina, kuri žaidžiama salėje ir lauke 3 prieš 3 netradicinėse erdvėse. Toks žaidimas suteikia daug daugiau džiaugsmo nei įprasti komandiniai žaidimai, nes visi vaikai yra įtraukiami į žaidimą ir visi gauna progą pasimėgauti žaisdami su kamuoliu.
Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus.
Organizuojant žaidimus siekiama skatinti bei stiprinti draugystę ir sportinį bendradarbiavimą tarp projekto organizatorių, dalyvių, o taip pat ir kaimyninių bendruomenių.

TARPTAUTINIS PROJEKTAS ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ  „ LAIMINGAS VAIKAS“

Lopšelis-darželis jau keletą metų sėkmingai vykdo tarptautinį projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą, „Laimingas vaikas“. Šis projektas įgyvendinamas daugelyje Lietuvos, keliose Latvijos ir Kaliningrado srities ikimokyklinėse įstaigose. 

PROJEKTO TIKSLAS: sudaryti palankias sąlygas  vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

UŽDAVINIAI:

 • Ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje;
 • Mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę;
 • Siekti glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai-logopedas-pedagogai;
 • Ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui.
 • Sutelkti dėmesį į teigiamas šeimos – vaiko ypatybes, veiklą organizuoti taip, kad ji atitiktų veikloje dalyvaujančių ugdymo dalyvių lūkesčius, poreikius, interesus ir kalbinių gebėjimų lygį, skatintų išgyventi teigiamas emocijas;
 • Stiprinti ir ugdyti vaikų mokymosi motyvaciją taikant  kūrybiškus ugdymo metodus bei sudarant vaikams sąlygas išgyventi sėkmę veikloje.
RESPUBLIKINIS  PROJEKTAS ,,SVEIKATIADA“    
Lopšelis-darželis nuo 2017 m.  dalyvauja sveikos gyvensenos ugdymo programoje ,,Sveikatiada“. Šis projektas Lietuvoje vykdomas nuo 2008 metų. Jame dalyvauja daugelis Lietuvos švietimo įstaigų.  
PROJEKTO TIKSLAS: Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
UŽDAVINIAI:
 •  suteikti vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
 •  Telkti bendruomenę įtraukiant į veiklas skirtas vaikų sveikatos ugdymui.
 • Organizuoti įvairius renginius, kurie suteiktų gerų emocijų, aktualios ir naudingos informacijos perdavimą apie sveikatingumą.

SVEIKATIADOS INTERNETINĖ SVETAINĖ


 

Informacija atnaujinta — 2023/04/27 | << ATGAL

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

Žodinė paieška

Laisvos vietos

Laisvos vietos
Loading poll ...

2024 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“
Versija neįgaliesiems