D. U. K.

1. Ar galime pateikti elektroninį prašymą užregistruoti vaiką į lopšelį-darželį?

Taip, prašymą galite pateikti el. sistemoje https://www.vaikuregistracija.lt/siauliai/bendra_registracija.php

2. Ar galime pasirinkti maitinimų skaičių?

Norint pakeisti maitinimų skaičių reikia parašyti prašymą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos. Jį pristatyti savo grupės mokytojai arba atvykti į raštinę. Daugiau informacijos apie maitinimo paslaugas rasite PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

3. Ar priimant vaiką į lopšelį-darželį būtina deklaracija Šiaulių mieste?

Į švietimo įstaigą priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta būsto nuomos sutartis Šiaulių mieste. Jeigu į švietimo įstaigą, išskyrus regionines švietimo įstaigas, priimti visi norintys vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių mieste, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu su ta savivaldybe yra sudaryta sutartis dėl išlaidų už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje apmokėjimo.

4. Ar galiu užregistruoti vaiką į eilę Duomenų bazėje keliose lopšeliuose-darželiuose?

Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties  švietimo įstaigoje. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties  švietimo įstaigoje.

5. Kas turi pirmumo teisę priimant vaiką į lopšelį-darželį?

Pirmumo teisę turi:

  • vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;
  • vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  • vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;
  • vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią įstaigą;
  • vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
  • vaikai, jei vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą.
Informacija atnaujinta — 2022/11/24 | << ATGAL

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

Žodinė paieška

Loading poll ...

label

label

2024 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“
Versija neįgaliesiems