IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą ,,ATRADIMŲ DŽIAUGSMAS“. Programa patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus įsakymu 2018 m. rugpjūčio 21 dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi ir 56 straipsnio 12 punktu, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ nuostatais, įstaigos tarybos 2018-03-29 protokolo Nr. ĮT-1 pritarimu, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2018-07-09 pritarimu.

 ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS ATNAUJINTA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Atradimų džiaugsmas“, kurią parengė lopšelio – darželio pedagogai.  Programos vykdymui pritarė Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ATRADIMŲ DŽIAUGSMAS

Informacija atnaujinta — 2018/10/02 | << ATGAL

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

Žodinė paieška

Loading poll ...

label

label

2024 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“
Versija neįgaliesiems