PRANEŠĖJŲ APSAUGA

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti:

  • el. paštu azuoliukas@splius.lt

Pranesimo-forma

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-164 (1.3.) patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ psichologinio smurto ir mobingo politika, kurios tikslas – numatyti ir įgyvendinti efektyvius ir veiksmingus veiksmus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo psichologinio smurto (pasireiškiančio priekabiavimu ir smurtu) ir mobingo rizikos. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, atsakinga už priešsmurtinę veiklą Lopšelyje-darželyje ir nustatyta tvarka nagrinėjanti psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejį, paskirta socialinė pedagogė Virginija Ankudinova. Darbuotojai, patyrę priekabiavimą, smurtą, mobingą ar kitus psichosocialinius veiksnius darbe, gali kreiptis į paskirtą atsakingą asmenį tiesiogiai arba elektroniniu paštu virginija.ankudinova@gmail. com.

Direktoriaus įsakymas Dėl asmens, atsakingo už priešsmurtinę veiklą, paskyrimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsniu, darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį.

Apie Jūsų patirtą ar pastebėtą smurtą (fizinį ir psichologinį), priekabiavimą, mobingą galite pranešti savo tiesioginiams vadovams arba lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“už priesmurtinę veiklą  atsakingam asmeniui el. paštu arba tiesiogiai. Konfidencialumas garantuojamas.

Informacija atnaujinta — 2022/11/24 | << ATGAL

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

Žodinė paieška

Loading poll ...

label

label

2024 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“
Versija neįgaliesiems