ŠVIETIMO PAGALBA

Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vaikams turintiems specialiųjų poreikių teikiama logopedo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos specialisto pagalba.

LOGOPEDO VEIKLA:

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, išsiaiškina kalbos ir kalbėjimo sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 • Teikia pagalbą vaikams, turintiems įvairių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Padeda grupių pedagogams pritaikyti ugdymo(si) medžiagą ir priemones.
 • Veda pogrupinius, bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį bei laipsnį.
 • Konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.

Rūdės g. 6 dirba logopedės: Vaida Pleikienė, Viktorija Krivickaitė.

Logopedės Vaidos Pleikienės darbo laikas:
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Tiesioginio darbo laikas 8.00-12.25

15.00-16.20

8.00-12.25

15.00-16.20

8.00-12.25

15.00-16.20

8.00-12.25

15.00-16.20

8.00-12.25

15.00-16.20

Netiesioginio darbo laikas 7.30-8.00

12.30-15.00

 7.30-8.00

12.30-15.00

7.30-8.00

12.30-15.00

7.30-8.00

12.30-15.00

7.30-8.00

12.30-15.00

Logopedės  Viktorijos Krivickaitės darbo laikas:

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginio darbo laikas

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.45

15.00-17.15

15.00-17.00

Netiesioginio darbo laikas

14.30-15.00

17.15-18.00

14.15-15.00

17.15-18.00

14.30-15.00

17.15-18.00 

14.30-15.00 

17.15-18.00

14.15-15.00

17.00-18.00

Ežero g. 6 A dirba logopedė Violeta Jurgaitienė

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginio darbo laikas

8.00-12.30

8.00-12. 00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.30

Netiesioginio darbo laikas

12.30-14.30

12.00-14.00

12.00-15.00 

12.00-14.00  12.30-14.30

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali ugdomojoje, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;

 Rūdės g. 6 dirba socialinė pedagogė Rūta Bujienė

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginio darbo laikas

8.15-11.45

———–

8.15-11.15

8.15-11.45

———–

Netiesioginio darbo laikas

11.45-15.45

———–

———–

11.45-15.45 ————-

 

Ežero g. 6 A dirba socialinė pedagogė Virginija Ankudinova

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginio darbo laikas

9.00-11.00

9.00-11. 00

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.00

Netiesioginio darbo laikas

8.00-9.00

8.00-9.00

15.00-15.30

8.00-9.00

15.00-15.30

8.00-9.00

15.00-16.00

8.00-9.00

11.00-12.00

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA:

 • padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas;
 • sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), pedagogus;
 • bendradarbiauja su kitais lopšelyje-darželyje dirbančiais darbuotojais bei tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagalbos vaikui planus;
 • konsultuoja pedagogus, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.
Ežero g. 6 A dirba specialioji pedagogė  Kristina Martūzė

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginio darbo laikas

———-

———

9.00-10.20

———

9.00-10.25

Netiesioginio darbo laikas

———–

———-

8.15-9.00

———- 8.00-9.00

Rūdės g. 6 dirba specialioji pedagogė Andželika Dūdienė

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginio darbo laikas 9.30-12.30

15.00-16.00

———

9.00-12.00

———

15.00-16.15

Netiesioginio darbo laikas 12.30-15.00

16.00-17.00

———-

8.15-9.00

———- 16.15-17.15
Rūdės g. 6, Ežero g. 6 A
dirba judesio korekcijos specialistė Kristina Martūzė

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginio darbo laikas ———-

———–

10.20-11.05

11.20-12.05

———

10.25-11.10

11.25-12.10

Netiesioginio darbo laikas

———

———–

11.05-11.20

12.05-12.35

——— 11.10-11.25

12.10-12.40

Informacija apie Šiaulių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamas paslaugas

Informacija atnaujinta — 2024/01/30 | << ATGAL

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

Žodinė paieška

Loading poll ...

label

label

2024 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“
Versija neįgaliesiems