TEIKIAMA PAGALBA

Įstaigoje dirba socialinė pedagogė EDITA GELŽINĖ

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbas grupėse ir /ar individualus darbas

8.00 -12.45

8.00-12.45

8.00-12.45

8.00-12.45

8.00-12.45

Darbas kabinete

12.45-13.45

———-

12.45-14.00

——–

 12.45 – 13.45

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali ugdomojoje, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;

Įstaigoje dirba vyresnioji logopedė DAIVA VERTELIENĖ

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginio darbo laikas

7.30 -12.30

7.30 -12.30

7.30 -12.30

7.30 -12.30

7.30 -12.30

Konsultacijos tėvams

12.30-13.45

Netiesioginio darbo laikas

12.30-13.45

12.30-13.45

 

12.30-13.45

12.30-13.45

LOGOPEDO VEIKLA:

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, išsiaiškina kalbos ir kalbėjimo sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 • Teikia pagalbą vaikams, turintiems įvairių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Padeda grupių pedagogams pritaikyti ugdymo(si) medžiagą ir priemones.
 • Veda pogrupinius, bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį bei laipsnį.
 • Konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.

Informacija atnaujinta — 2020/10/08 | << ATGAL

2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“