PASIEKIMAI

PADĖKOS, PAŽYMĖJIMAI, DIPLOMAI

2024 metai

Projekto „Sveikatiada“ organizatorių padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojoms Kristinai Vertelienei, Justinai Jankauskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Laimai Poškuvienei už dalyvavimą „Sveikatiados ambasadorių suvažiavime.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Eglutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Daivai Laurinavičienei, Kristinai Antanaitei, meninio ugdymo mokytojai Ilonai Lukavičienei, mokytojų padėjėjai Ilonai Jankauskienei,  mokytojų padėjėjai (švietimo pagalbai teikti) Laurai Leinartienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Mano aktyvi šeima“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Šnekučiai“ grupei už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, mokytojų ir tėvų kūrybinių darbų projekte ,,Kuriu ir žaidžiu“.

Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinei pedagogei Rūtai Bujienei už dalyvvaimą tarptautiniame projekte „Socialinis emocinis ugdymas. Atradimų dirbtuvės“.

,,Futboliuko“ dalyvio pažymėjimai priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukai“, „Aitvarai“, „Naminukai“ grupėms ir padėka mokytojoms: Ilonai Lukavičienei, Vigai Kankalienei, Kristinai Vertelienei, Andželikai Dūdienei, Editai Kasparaitei, Virginijai Ankudinovai už tai, kad buvo ,,Futboliuko“ kelionės vedliais 2023-2024 mokslo metais ir skatino vaikų aktyvų ir sportišką gyvenimo būdą per edukacines futbolo veiklas.

,,Sveikatiados“ koordinatorės padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Šnekučiai“ grupei už dalyvavimą fizinio aktyvumo konkurse ,,Šok su ,,Sveikatiada““.

Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Šnekučiai“ grupei už aktyvų ir šaunų dalyvavimą STEAM kūrybinių darbų projekte „Mamytės vardas gražiausias“.

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojai Rasai Razgienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Papuoškim žemę gėlėmis, o ne šiukšlėmis“.

Kupiškio lopšelio-darželio „Saulutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Šnekučiai“ grupei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Mano knyga“.

Pažymėjimas mokytojai metodininkei Justinai Jankauskienei ir ugdytiniams už dalyvavimą Tarptautiniame e-Twinning projekte ,,Mėgaukitės žaisdami, mokykitės linksmai“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Giliukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai Daivai Laurinavičienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje darbų parodoje „Dovana mamytei“.

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Editai Kasparaitei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų idėjų banko konkurse „Kūrybiškas įvairių medžiagų panaudojimas kuriant STEAM veiklą“.

VŠĮ „Pozityvaus ugdymo instituto“ Draugiškoji SEU olimpiada padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Šnekučiai“ grupei ir mokytojai Daivai Laurinavičienei. Nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams, 5-8 ir 9-12 klasėms“. Tavo ir tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

Kauno rajono Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Editai Kasparaitei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų kurtų metodinių priemonių parodoje-konkurse „Žaidžiu ir išdykauju, su matematika draugauju“.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojai Justinai Jankauskienei.

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai Daivai Laurinavičienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei mokytojų kūrybiniame projekte „STEAM velykinis margutis“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ ir Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro padėka Edenui Jastrumskiui už dalyvavimą Šiaulių apskrities švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių šaškių turnyre.

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukai“ grupei, ikimokyklinio ugdymo „Šnekučiai“, „Judručiai“, „Drugeliai“, „Kiškučiai“ už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų projekte „Moku draugauti su pykčiu“.

Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus ,,Žilvinėlio lopšelio-darželio padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ ir „Šnekučiai“ grupėms už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų projekte „Su meile žemei“.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Angelei Remeikienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdyo įstaigų STEAM veiklų virtualioje nuotraukų parodoje „Spalvoti burbulai“.

 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Rasai Razgienei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų ankstyvojo amžiaus vaikų, mokytojų kūrybinių darbų projekte-parodoje „Savas margutis“.

 

Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei J. Jankauskienei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Steam laboratorija 2024-oras (O2)“.

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ grupei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų projekte „Eilėraštis tėvynei“.

 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ padėka Rūtai Bujienei Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinei pedagogei už vaikų kūrybiškumo puoselėjimą tęstiniame respublikiniame virtualiame ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos vaikui specialistų projekte „Pagaukime laimę 2024“.

Kauno Šančių lopšelio-darželio padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai J. Jankauskienei už „Drugelių“ grupės ugdytinių perengimą dalyvauti projekte tobulinant pažintines, kūrybiškumo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo kompetencijas bei veiklų nuotraukų pristatymą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM virtualiame projekte „Susipažink…Tai mano miesto tiltas“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukai“ grupei, ikimokyklinio ugdymo „Kačiukai“, „Šnekučiai“ grupei, ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ ugdytiniui Liudvikui Vileikiui, priešmokyklinio ugdymo mokytojai E. Kasparaitei, ikimokyklinio ugdymo mokytojoms metodininkėms R. Papreckienei, J. Jankauskienei už kūrybišką dalyvavimą ir meninių idėjų pasidalinimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte „Laisvės sparnai“.

Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų SEU kūrybiniame projekte „Aš noriu būti tavo draugas“.

Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje nuotraukų parodoje „Raudonos nosies dieną–klouno šypsena, sergančiam draugui“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Rasai Razgienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte „Lesyklos svečiai“.

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio padėka Šiaulių lopšelio-darželio„Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukai“ grupei ir ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ grupei už dalyvavimą tarptautiniame plenere „Sniego karalystė 2024“.

Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ grupei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų patyriminio ugdymo(si) projekte „STEAM eksperimentai“.

 

Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  ikimokyklinio ugdymo „Kačiukai“ grupei ir ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“  už dalyvavimą virtualiame Respublikiniame priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame festivalyje – projekte „Dainuoju tau, mano gimtine“.

 

Kauno lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ ir Kauno lopšelio-darželio „Žara“ padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Aitvarai“ grupei už įsitraukimą, aktyvų dalyvavimą, gerosios patirties sklaidą Tarptautiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM  projekte „Stebuklingas žodis„AČIŪ“.

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ ugdytinėms Militai Daudaravičiūtei, Melitai Valinskytei, Tėjai Daulytei, Tėjai Balčiauskaitei, priešmokyklinio ugdymo „Namimukai“ ugdytinei Sofijai Kazlauskaitei už dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualioje patriotinio eilėraščio deklamavimo šventėje ,,Aš Lietuvą nešuosi širdyje“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, ikimokyklinio ugdymo mokytojoms L. Šarpanovai, S. Žemaitei, mokytojų padėjėjai R. Burkienei už dalyvavimą Tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybos darbelių (piešinių, rankdarbių) parodoje „Šiandieną šventė nuostabi, gimtadienis Tėvynės“.

Tarptautinio projekto „Kartu paskaitykim knygelę“ padėka. Ačiū, kad auginate skaitytojus! Viena didžiausių dovanų, kurią galime padovanoti vaikams – meilę knygoms. Knygos yra durys, šviesa, bilietas ir skydas. Ir dar daugiau. Rašytoja Evelina Daciūtė.

Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo „Šnekučiai“ grupei už aktyvų dalyvavimą Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ 2024  m sausio 29 d. – vasario 16 d.  organizuojamoje Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinėje STEAM parodoje „Lietuva vaiko akimis“.

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Justinai Jankauskienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai Sandrai Žemaitei, priešmokyklinio ugdymo mokytojai Editai Kasparaitei, mokytojos padėjėjai Ilonai Jankauskienei už kūrybines idėjas dalyvaujant STEAM kūrybinių darbų projekte „Žiemos raštai“.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ grupei už dalyvavimą respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Stebuklas sniego rutulyje“.

Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje Užgavėnių personažų kaukių nuotraukų parodoje „Užgavėnių kaukės 2024“.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugeliai“ grupei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvelių ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų projekte ,,Varome žiemą kurdami Užgavėnių kaukes“.

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Didinga Lietuvos pilis“.

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukai“ grupei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Editai Kasparaitei už dalyvavimą respublikiniame virtualiame kūrybinių darbų projekte -parodoje „Užgavėnių kaukė“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiburėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Angelei Remeikienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje nuotraukų parodoje „Žibintai žibintėliai“.

Kauno lopšelio-darželio ,,Varpelis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugeliai“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų bei pradinių mokyklų vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų virtualioje dailės akcijoje-parodoje ,,Žiemos mozaika – 2024. Svajoklis žiemos angelas“.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žirniukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas’ ,,Kačiukų“ grupės ansambliui (mokytoja Auksė Matulienė) už puikų pasirodymą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų liaudies dainų festivalyje ,,Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“.

Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas’ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Martynai Miknevičiutei už dalyvavimą respublikiniame projekte ,,Lietuvėlė, tu mana-tu graži gimtinė“.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Ąžuolas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Kačiukai“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte ,,Žiemos paukštis“.

 

Utenos lopšelio-darželio „Gandrelis“ direktorės D. Kraujalienės ir Utenos mokyklos-darželio ,,Varpelis“ direktorės D. Grašienės padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytojai ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei K. Vertelienei už vaikų kūrybiškumo puoselėjimą kasmetiniame IX-ajame respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame edukaciniame jaunųjų talentų festivalyje ,,Mažieji čiurlioniukai 2024″ ,,Žaliųjų drakonų žaismas“.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Žiedelis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdytinei Liepai Ragauskaitei, respublikinio ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkurso ,,Tu pati gražiausia, mano Lietuva“ dalyviui(-ei).

Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo ,,Naminukų“ grupei už aktyvų dalyvavimą Vilniaus lopšelio-darželio ,,vandenis“ 2024 m. sausio 29-vasario 16 d. organizuojamoje respublikinėje ikimokyklinio itr priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinėje STEAM parodoje ,,Lietuva vaiko akimis“.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Trys nykštukai“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo ,,Aitvarų“ grupei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų patyriminio ugdymo projekte ,,pažinkime žiemą per pojūčius’.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“. Dėkojame, kad prisijungėte ir organizavote pilietinę iniciatyvą ,,Pergalės šviesa“, skirtą paminėti laisvės gynėjų dieną -Sausio 13-ąją.

ETWININNG projekto padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Justinai Jankauskienei už dalyvavimą tarptautiniame ETWININNG projekte ,,Kūryba netradicinėje aplinkoje – ,,Kuriame kitur ir kitaip“.

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namų padėka Vitai Vaitkuvienei už nuoširdų, ilgametį bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą puoselėjant socialinių paslaugų gavėjų vertybes dienos centre Goda.

Vytauto Didžiojo universiteto padėka Virginijai Ankudinovai už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų (socialinių pedagogų, psichologų) socialinio emocinio ugdymo projekte ,,Jausmoteka: tyrinėkite jausmus drauge“.

2023 metai

Pasvalio lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Šnekučių“ grupei už dalyvavimą respublikiniame projekte ,,Televizorius iš antrinių žaliavų“.

Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Gintarėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Šnekučių“ grupei už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų respublikinėje kūrybinių darbelių parodoje ,,Įvairiaspalviai skėčiai“.

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupei už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų mokytojų interaktyviame projekte ,,Žingsniuoja rudenėlis darželio takeliu“.

Programos ,,Žaidimai moko“ organizatorių padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Audronei Lukšienei, Redai Papreckienei už dalyvavimą 2023 metų ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Žaidimai moko“.

Rudaminos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Naminukų“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje nuotraukų parodoje „Vakarai prie žibinto“.

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo vyresniąjai mokytojai Angelei Remeikienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Oi to grybo gražumėlis“.

Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Naminukų“ grupės ugdytinei Kamilei Rimkutei už dalyvavimą ikimokyklinio, priešmokyklinio vaikų, mokytojų, tėvų (globėjų) Respublikiniame projekte „Raidės grybų karalystėje“.

Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje-projekte „Gerumo širdelė“.

Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Aitvarų“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Gamtos paveikslas“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Daigelis“ padėk Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelio“ grupės ugdytiniams Elijui Dikšui ir Orestui Lukošiūnui už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų STEAM kūrybinių darbų parodoje „Gražiausias rudeninis lapas.

Šiaulių lopšelių-darželių „Bitė“ ir „Berželis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Aitvarų“ grupei už dalyvavimą projekte „Liečiu-jaučiu Tave-2“, kuris vyko 2023 m. spalio 2-lapkričio 30 d.

„Sveikatiados“ projekto organizatorių padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Šnekučių“, „Kodėlčiukų“, „Judručių“ grupėms ir priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupei už dalyvavimą 2023 m. rugsėjo-gruodžio m. konkurse „„Sveikatiados“ pietų lėkštė“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte „Mano svajonių namelis“.

Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas’ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupės ugdytiniams Ragardui šatui ir Miglei Tarvydaitei už dalyvavimą Respublikinaime ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte ,,Rudens atvirukas“.

Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos padėkos raštas Šiaulių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“. Dėkojame, kad organizavote Tarptautinės tolerancijos dienos -lapkričio 16-osios paminėjimą. Šių metų Tolerancijos simbolis- „Tolerancijos žibintas“. Džiaugiamės, jog sukurti Tolerancijos žibintai suteikė daugiau šviesos, vilties ir pozityvo. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija šios dienos minėjimą inicijuoja nuo 2003 metų.

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Justinai Jankauskienei ir vyresniajai mokytojai Jūratei Rovienei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Rudens vitražas“.

Kauno r. Lapių lopšelio-darželio padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Šnekučių“ grupei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtualiame konkurse „Krenta lapai pamažu, aš pagauti juos skubu“.

Panevėžio r. Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžius vaikų ir pedagogų kūrybiniame projekte „Rudeninis drabužis“.

Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Šnekučių“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Šnekučių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų fotografijos parodoje „Rudens krepšelis“.

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Editai Kasparaitei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Stilingas ruduo“.

Kauno lopšelio-darželio „Dobilėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM projekte „Matematika su rudens gėrybėmis“.

Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojoms Auksei Matulienei, Redai Papreckienei už dalyvavimą ir ugdytinių parengimą Tarptautinio 1-4 klasių, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių, integruojant muzikos, dailės – STEAM projekte ,,Garsiukų fiesta 2023″.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikiniame projekte „Kaip pamatuoti rudenį“.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelio-darželio „Pušelė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės ugdytiniams Liudvikui Vileikiui, Milėjai Daudaravičiūtei, Godai Juodagalvytei, Tėjai Daulytei už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje piešinių ir erdvinių kūrybinių darbų parodoje „Saulėgrąža-rudens dukra“.

Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžius vaikų virtualioje nuotraukų parodoje „Medžių ir krūmų karalystė“.

,,Pakuotės transformacija 23″ pažymėjimas. Pažymime, jog Šiaulių m. savivaldybės ir pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos ,,žaliasis taškas“ organizuotame konkurse ,,Pakuotės transformacija“ dalyvavo Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Vertelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Reda Papreckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Laurinavičienė, priešmokyklinio ugdymo „Naminukų“ grupė, ikimokyklinio ugdymo „Kačiukų“ grupė, ikimokyklinio ugdymo „Šnekučių“ grupė ir ugdytiniai: A. Gumuliauskaitė, A. Simanavičius, A. Plukaitė, U. Efremovaitė, J. Malakauskas, D. Čepulis, D. Šatas, E. Ivinskaitė. Konkurso tikslas – skatinti aplinkosauginį švietimą, kaip darnaus vystymosi sudedamąją dalį, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias, bei įgūdžius jaunajai kartai, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą, akcentuojant aplinkosaugines problemas, atsakingą vartojimą, teikiant prioritetą atliekų vengimui bei pakuočių atliekų pakartotiniam naudojimui. Konkurso metu dalyvis panaudojo nebereikalingą pakuotę naujo, paskirtį turinčio, funkcionalaus daikto sukūrimui.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Moliūgų parkas“.

Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte tarptautinei šypsenos dienai paminėti „Nušišypsok ir savo šypseną man padovanok“.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupės ugdytinėms Tėjai Balčiauskaitei ir Melitai Valinskytei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės raiškos projekte „Laikas metų karuselėje“.

ŠIAULIAI TECH padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupei už dalyvavimą respublikiniame priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinių kūrybinių konstrukcijų parodoje-konkurse ,,Mano Lego svajonių namas“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės ugdytinėms: Tėjai Balčiauskaitei, Milėjai Daudaravičiūtei, Godai Juodagalvytei, Leilai Rouss už dalyvavimą Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Olimpiniai žiedai“.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojoms J. Jankauskienei, J. Rovienei už organizuotas ir pasidalintas veiklas, kuriant pozityvų požiūrį į psichikos sveikatos stiprinimą, Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ padėka Tarptautinio projekto ,,Laimės kalvė“, skirto pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti.

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės ugdytinei Godai Juodagalvytei už dalyvavimą respublikinėje piešinių parodoje „Kas plaukia, skrenda ir važiuoja“.

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo ugdytinei Maryna Karieva, dalyvavusiai tarptautinio priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinių ir pradinių klasių mokinių dailės darbų konkurse ,,Lietuvių skaičiuočių pynė 2023″.

Lietuvos masinio futbolo asociacijos ,,Futboliukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ meninio ugdymo (šokio) mokytojai Ilonai Lukavičienei, priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Vitai Vaitkuvienei, Larisai Šarpanovai, socialinei pedagogei Virginijai Ankudinovai už tai, kad buvo ,,Futboliuko“ kelionės vedliu(e) 2023-2023 mokslo metais ir skatino vaikų aktyvų ir sportišką gyvenimo būdą per edukacines futbolo veiklas.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Naminukų“ ir „Kačiukų“ grupėms už dalyvavimą respublikiniame projekte „Raides rikiuok, vardus skaičiuok“.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Sadutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikinėje nuotraukų parodoje ,,Rieda margučiai Velykų rytą“.

Šiaulių Gegužių progimnazijos padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vokaliniam ansambliui ,,Kodėlčiukai“ ir vadovei Auksei Matulienei už muzikinių tradicijų puoselėjimą ir dalyvavimą respublikiniame  festivalyje ,,Nuauskim širdyje  visi po Vaivos juostą“.

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ padėka Rūtai Bujienei Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinei pedagogei už vaikų kūrybiškumo puoselėjimą tęstiniame respublikiniame virtualiame ikimokyklinio, priešmokylinio ugdymo įstaigų ir švietimo pagalbos vaikui specialistų projekte ,,Pagaukime laimę 2023″.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, ugdytinių tėvų/globėjų kūrybinių darbų/nuotraukų parodoje „Žaismingas STEAM margutis“.

Kretingos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ sveikina Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ,,Naminukų“ grupės vaikus ir jų mokytoją Kristiną Vertelienę, Respublikos lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų projekte-konkurse ,,Žiemos užburti“ LAIMĖJUS I VIETĄ.

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybiniame Steam projekte „Žaliuojanti palangė“.

Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už kūrybingą dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Mano namai-mano tvirtovė“.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Kačiukų“, „Šnekučių“, „Kodėlčiukų“ grupėms už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Mano pirmoji abėcėlė“.

Raseinių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Mano draugas naminukas“.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Rugiagėlė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte ,,Širdelė Lietuvai“.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų parodoje ,,Myliu Lietuvą“.

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcinio centro padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei už aktyvų dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Tau gimtine, mažų rankelių-gražūs darbeliai“.

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų kūrybinių fotografijų parodoje  „Užgavėnių kaukių šėlsmas 2023″.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Eglutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte ,,Besmegenių šalyje“.

Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą 2023 m. vasario 1-kovo 10 dienomis Lietuvos ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų projekte ,,Sniego diena“.

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Rasai Razgienei už kūrybiškumą, gimtosios kalbos puoselėjimą dalyvaujant projekte ,,Pavasario šaukliai“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Aitvarų“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą respublikinėje ir tarptautinėje eTwinning ikimokyklinių įstaigų STEAM kūrybinių darbų parodoje „Saulutei po saulutę“.

Draugiškoji SEU Drambliada“  dėkoja Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenės nariams už dalyvavimą edukaciniame renginyje ,,Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams, 5-8 ir 9-12 klasėms“ ir  indėlį stiprinant vaikų socialinius-emocinius gebėjimus bei prisidedant prie draugiškos ir saugios aplinkos kūrimo Lietuvos ugdymo įstaigose. Taip pat padėka  Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Vitai Vaitkuvienei ir priešmokyklinio ugdyom ,,Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniams.

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėka ugdytiniams: Rusnei Tomkevičiūtei, Adelei Vasiliauskaitei, Jovitai Glazauskaitei, Daivarui Kemzūrai, Giedriui Meiliūnui, Diletai Vlasovaitei, Gabrielei Dūdaitei, Dominykai Jasidavičiūtei.

Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą respublikiniame virtualaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Geltona, žalia, raudona-Lietuva“.

 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinei Gabrielei Dūdaitei tapusiai laureate Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualaus patriotinio eilėraščio deklamavimo konkurse „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“.

 

 

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinėms Gabrielei Dūdaitei ir Danielei Limontaitei  už dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinio amžiaus virtualaus Patriotinio eilėraščio deklamavimo konkurse „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdytinei Gabrielei Dūdaitei už kūrybiškumą, pilietiškumą ir dalyvavimą Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ organizuotame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projekte ,,Sveikinu Lietuva“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdytinei Adelei Stancikaitei už dalyvavimą Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaitovų konkurso ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai“ II etape.

 

VŠĮ Šiaulių krepšinio akademijos ,,Saulė“ padėka Šiaulių l/d ,,Ąžuoliukas“ bendruomenei už dalyvavimą sporto renginyje ,,Krepšinio fiesta 2023″, suteikiant vaikams galimybę sužinoti apie mūsų sportinę veiklą bei prisidedant prie vaikų fizinio aktyvumo skatinimo.

Klaipėdos lopšelio-darželio padėka už dalyvavimą respublikiniame ankstyvojo amžiaus, tėvų ir mokytojų kūrybinės saviraiškos virtualiame projekte „Spalvota nuotaika“.

2022 metai

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte „Kalėdų atvirukas“.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žirniukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „QR kodų panaudojimas kasdieninėje veikloje“.

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje-iniciatyvoje „Mylinti širdis“ skirtoje paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną.

Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Draugystė širdelėje plazda“.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Inkarėlis“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio  ,,Vėtrugėlė“ padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojoms J. Jankauskienei ir J. Rovienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų) virtualiame projekte „Steam helovynas“.

 

Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai D. Laurinavičienei ir ,,Šnekučių“ grupės ugdytinei Austėjai Gumuliauskaitei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje nuotraukų parodoje ,,Daiktai liudija istoriją“.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Rūta“ padėkos ikimokyklinio ugdymo mokytojoms D. Laurinavičienei ir A. Nemanienei už dalyvavimą respublikinėje fotografijų parodoje ,,Rudens puokštė Klaipėdai“.

Joniškio lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pedagogei Redai Papreckienei ir ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniams: Tajui Pivoriūnui, Anetei Žemaitytei, Elzei Samuilytei, Adelei Vasiliauskaitei, Liepai Ragauskaitei, Rusnei Tomkevičiūtei, už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje piešinių parodoje ,,Mano batai buvo du“.

 

Šiaulių akademijos botanikos sodo padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ už dalyvavimą plenere Rudens mozaika 2022 ,,Lygiadienio karoliai“, kurį rengė lopšelis-darželis ,,Coliukė“ ir VUŠA Botanikos sodas.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija dėkoja, už dalyvavimą didžiausiame Lietuvoje vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Padėkos  už Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ veiklų organizavimą įstaigoje skiriamos meninio ugdymo (šokio) mokytojai Ilonai Lukavičienei, ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms Simonai Černaitei ir Larisai Šarpanovai.

Padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ už dalyvavimą „Sveikatiados“ konkurse „Šok ir nesustok“.

Tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią klabą. Laimingas vaikas“ organizatorių padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenei už nuoširdų ir kūrybišką bendradarbiavimą, už vykdomą prevenciją įstaigoje, už projektinės veiklos sklaidą mieste, respublikoje ir užsienyje, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi dalyvaujant prevenciniame projekte ,,vaiko kelias į gražią klabą. Laimingas vaikas: Kalbą žaidžiame drauge“.

Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos ,,Saulė“ padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ už dalyvavimą sporto renginyje ,,Krepšinio fiesta 2022″ suteikiant vaikams galimybę sužinoti apie sportinę veiklą bei prisidedant prie vaikų fizinio aktyvumo skatinimo. Dėka Jūsų vaikai patiria bendravimo ir žaidimo džiaugsmą, tampa fiziškai aktyvesni ir sveikesni.

Pozityvaus ugdymo instituto padėka, Šiaulių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“, priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Justinai Jankauskienei už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“, už aktyvumą ir indėlį stiprinant vaikų socialinius-emocinius gebėjimus, kuriant draugišką bei saugią aplinką Lietuvos ugdymo įstaigose.

Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ įteiktas dalyvio pažymėjimas už dalyvavimą ,,Futboliuko“ projekte.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ padėkos Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdytiniams: Arijui Kenzgailai, Danielei Limontaitei, Adelei Stancikaitei, Lukai Saliamorytei, gabrielei šaulytei, Karoliui Gusevui, Diletai Vlasovaitei, Urtei Žibaitytei, Austėjai Bernotaitei, Andželikai Geležinytėžei, Lukai Kalvaitytei, Andajui Kaplunui, Justinai Klovaitei, Emai Kumpytei, Adui Linkevičiui, Justui Marozui, Meilai Melnikavičiūtei, Paulinai Morkvėnaitei, Adui Noreikai, Jonui Strupui už dalyvavimą Respublikinėje švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių interaktyvioje konferencijoje ,,Mano Velykos“.

Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ už aktyvų ir kūrybiškai veiksmingą dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Apkabink žemę“.

 

Kauno lopšelio-darželio ,,Atžalėlė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Šnekučių“ grupei už dalyvavimą respublikinėje STEAM erdvinių sveikinimų parodoje ,,Kuriu ir sveikinu žemę“.

Mickūnų lopšelio-darželio padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Šnekučių“ grupei ir priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių virtualioje parodoje „Lietuvos spalvos lėkštėje“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM socialinėje akcijoje „Nenurašau, o palaikau“.

Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinei „Drugelių“ grupei už dalyvavimą projekte „Tradicinių Užgavėnių kaukių dirbtuvės“.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žirniukas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Naminukų“ ir „Aitvarų“ grupėms už dalyvavimą respublikiniame STEAM projekte „Kaip parašyti kitaip“ skirtame Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdytiniams Viliui Almintui, Joriui Malakauskui,  Emai Andriuškaitei, Dovydui Čepuliui, Austėjai Gumuliauskaitei, Jokūbui ir Augustui Baltrimaičiams už dalyvavimą respublikinėje priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų parodoje ,,Miestas, kuriame gyvenu“.

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“  padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinėms Danielei Limontaitei ir Amelijai Bujaitei už dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualiame patriotinio eilėraščio deklamavimo konkurse ,,Aš Lietuvą nešuosi širdyje“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms Daivai Laurinavičienei ir Simonai Černaitei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte „Užgavėnių barškučiai“.

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos diplomas laureatėms ,,Naminukų“ grupės ugdytinei Miglei Mazelskytei ir ,,Kačiukų“ grupės ugdytinei Rusnei Tomkevičiūtei už dalyvavimą Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų konkurse „Yra šioj žemėje vieta“.

Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtualioje Užgavėnių personažų kaukių nuotraukų parodoje.

Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Kačiukų“ grupės ugdytinei Anetei Žemaitytei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Ačiū, žiema“.

Sveikatados padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ už puikų pasirodymą „Sveikatiados“ konkurse „Mano mėgstamiausias užkandis!“.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gilužis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinei ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų projekte ,,Ledo paveikslai“.

 

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos padėka ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms metodininkėms Kristinai Vertelienei, Redai Papreckienei ir ikimokyklinio ugdymo ugdytiniams: Augustui Baltrimaičiui, Miglei Mazelskytei, Adelei Vasiliauskaitei, Anetei Žemaitytei, Matui Navickiui, Jokūbui Bubai, Rusnei Tomkevičiūtei už dalyvavimą Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų konkurse ,,Yra šioj žemėje vieta“.

Vilnaius lopšelio-darželio ,,Žiedas“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei už aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Pasaulio Lietuva. Sujunkime Lietuvą“.

Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių-muzikinių darbų virtualiame projekte ,,Tiltas Lietuvai“.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, minint Laisvės gynėjų dieną Sausio 13-ąją. Ačiū, kad kartu uždegėte atminimo, vienybės ir pergalės žvakutes!

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio  padėka priešmokyklinio ugdymo pedagogei Justinai Jankauskienei ir auklėtojos padėjėjai Vitalijai Majauskienei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje-parodoje ,,Lietuvos trispalvė“.

 

Kelmės rajono savivaldybės žemaitės viešosios bibliotekos padėkos už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarptautiniame projekte ,,kartu paskaitykim knygelę“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms R. Papreckienei, V. Kankalienei, logopedei V. Pleikienei, socialinei pedagogei R. Bujienei.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro pažymos Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ ir komandai ,,Sveikatukai“ už dalyvavimą projekte ,,Sveikata visus metus 2021″.

 

Šiaulių miesto viešosios bibliotekos padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniams ir pedagogams už dalyvavimą projekte „Veltinio teatras. Biblioterapija vaikams“.

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinei Austėjai Gumuliauskaitei ir jos šeimai už dalyvavimą parodoje-konkurse „Dovanų maišelis. Tvarus laikraščių gyvenimas“

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ padėka Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo „Aitvarų“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo įstaigų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Mano Angelas“.

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro padėkos Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogėms Vigai Kankalienei ir Agnei Balčiūnaitei už dalyvavimą respublikinėje parodoje-konkurse „Dovanų maišelis. Tvarus laikraščių gyvenimas“.

Padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ bendruomenei už nuoširdų ir kūrybišką bendradarbiavimą, už vykdomą prevenciją įstaigoje, už projektinės veiklos sklaidą mieste, respublikoje ir užsienyje, dalijimasis gerąja darbo patirtimi virtualioje internetinėje erdvėje, dalyvaujant prevenciniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą. laimingas vaikas: Kalbą žaidžiame drauge“.

 

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei Kristinai Vertelienei ir socialiniai pedagogei Rūtai Bujienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų projekte ,,Kuriu. Žaidžiu. Sveikatą branginu“.

 

Padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas’ už šaunų dalyvavimą ,,Sveikatiados“ konkurse ,,Mankštiada!“.

Padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialiniame-meniniame projekte ,,Skirtukas knygai“.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo ,,Aitvarų“ grupei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte ,,Kaip gerumas auga?

Padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ už abipusiai naudingą partnerystę ir ilgametį bendradarbiavimą su Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinei ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų parodoje ,,Rudenėlio skėtis’.

Padėkos raštas Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ už tarptautinės tolerancijos dienos-lapkričio 16-osios minėjimo organizavimą savo bendruokenėje.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinei ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikinėje fotografijų parodoje ,,Žibinto šviesele, sušildyk mano širdelę“.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinei ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą Šiaulių miesto ir rajono PUG, 1-4 klasių mokinių virtualioje fotografijų parodoje ,,Tolerantiškas robotas“.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinei ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje piešinių parodoje ,,Kubizmas“.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinei ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiniame projekte ,,Rudeninių amatų idėjos su Steam“.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinei ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Rudeninė puokštė“.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinei ,,Drugelių“ grupei už aktyvų ir išradingą dalyvavimą Respublikinėje virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Moliūgų fiesta“.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinei ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinio konstravimo darbų parodoje ,,Ateities automobilis“.

Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos padėkos raštas Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ už vaikų maitinimą ekologiškais ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintais produktais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro padėkos raštas iniciatyvos ,,Judanti klasė“ dalyviams.

Padėkos: neformaliojo ugdymo mokytojai Ilonai Lukavičienei, auklėtojoms Redai Papreckienei, Justinai Jankauskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Laimai Poškuvienei už Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021″ veiklų organizavimą įstaigoje.

 

Padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ ir pažymėjimas logopedei Daivai Vertelienei už Respublikinio kūrybinio projekto ,,Meškiukas GEO“ įvykdymą, kurio metu buvo ugdomi vaikų matematiniai gebėjimai, kaupiant geometrinę patirtį.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ,,Aitvarų“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM fotografijų parodoje ,,Inžinerija mene ir dizaine. Velykiniai margučiai“.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ,,Žvirbliukų“ grupės ugdytinei Estelai Grubliauskaitei už dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių darbų parodoje saugaus eismo tema ,,Aš žinau kelių eismo taisykles-o tu?.

Padėka Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  ,,Kiškučių“ grupei už dalyvavimą edukaciniame-kūrybiniame konkurse ,,Gyventi sveikai gera!“.

Padėka ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei Kristinai Vertelienei už aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų) virtualiame ekologiniame projekte ,,Gimė antram gyvenimui“.

Pažymėjimas Šiaulių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ dalyvavo Lietuvos masinio futbolo asociacijos edukacinio projekto ,,Futboliukas“ 2020-2021 metų sezone, atliko numatytas užduotis ir prisidėjo prie aktyvios gyvensenos skatinimo vaikų tarpe.

Padėkos neformaliojo ugdymo mokytojai Ilonai Lukavičienei, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai Justinai Jankauskienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei Redai Papreckienei už tai, kad buvo ,,Futboliuko“ kelionės vedle 2020-2021 mokslo metais ir skatino vaikų aktyvų ir sportišką gyvenimo būdą per edukacines futbolo veiklas.

Padėka priešmokyklinei ,,kačiukų“ grupei už dalyvavimą Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių interaktyvaus patirtinio ugdymo projekte ,,Priešmokyklinuko mokyklėlė“.

Padėka ikimokyklinei ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM veiklų fotografijų parodoje ,,Mažieji gamtos tyrinėtojai“.

Diplomas Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ bendruomenei Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021″ dalyvei.

Padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Ąžuoliukas“ už puikų dalyvavimą ,,Sveiktiados konkurse : ,,Šokio virusas“.

Padėka ,,Drugelių“ grupei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų virtualioje parodoje ,,Tyrinėjimo džiaugsmas“.

Padėkos ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniams Martynai Repšytei, Matui Burneckiui, Viliui Remiečiui, PU pedagogėms Redai Papreckienei, Audronei Lukšienei, ,,Drugelių“ grupės ugdytinėms Liepai Jankauskaitei, Katalėjai Zakytei, auklėtojoms Justinai Jankauskienei, Jūratei Rovienei, ,,Kiškučių“ grupės ugdytinėms Danielei Limontaitei, Gabrielei Žukauskaitei, auklėtojai Larisai Šarpanovai už dalyvavimą piešinių parodoje ,,Paukščiai parskrido, visas svietas atgijo“

Padėka, priešmokyklinės ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniams Dovydui Bogušui, Kristijonui Puzarui už dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Raidės čiauškalės“. Dalyvavimą parodoje inicijavo logopedė Daiva Vertelienė.

Padėka ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupei ir auklėtojoms Justinai Jankauskienei, Jūratei Rovienei už dalyvavimą Respublikiniame aplinkosauginiame STEAM projekte ,,Aš-žemės vaikas: tyrinėju, atrandu.

Padėkos priešmokyklinio ugdymo ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą respublikiniame virtualiame vaikų projekte/konkurse ,,Tik trys raidelės, bet daug žodelių“.

Padėka priešmokyklinio ugdymo pedagogei Redai Papreckienei ir priešmokyklinio ugdymo ,,Kačiukų“ grupei už dalyvavimą Šiaulių miesto priešmokyklinių ugdymo grupių interaktyviame rytmetyje ,,Kaip pažinti Lietuvą“.

Padėka priešmokyklinės „Kačiukų“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Plazdėk, trispalve, plazdėk“.

Padėka ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupei už dalyvavimą šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualioje parodoje-kūrybinėse dirbtuvėse „Mes mylime Lietuvą“.

Padėka ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupės ugdytinei Katalėjai Zakytei už dalyvavimą Respublikiniame virtualiame vaikų žodinės ir meninės raiškos raiškos projekte „Greitakalbę pakartok, ką nupieši pagalvok“.

Padėkos ikimokyklinio ugdymo auklėtojai Justinai Jankauskienei už dalyvavimą Respublikinėje socialinių partnerių ikimokyklinių ugdymo įstaigų piešinių parodoje „Mano šalelė – LIetuva“.

Padėkos ikimokyklinės ,,Kiškučių“ grupės ugdytiniams Danielei Limontaitei ir Karoliui Gusevui už dalyvavimą šalies vaikų patriotinių eilėraščių deklamavimo konkurse ,,Aš Lietuvą nešuosi širdyje“.

Padėkos už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinėje-praktinėje konferencijoje ,,Inovatyvus darželis su STEAM“.

Sveikiname Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ,,Drugelių“ grupės ugdytinį Augustą Gedminą ir jo mokytoją Justiną Jankauskienę respublikos lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų projekte-konkurse ,,Žiemos užburti“ laimėjus III vietą.

Padėkos už dalyvavimą respublikos lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų projekte-konkurse ,,Žiemos užburti“.

Padėkos už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų (globėjų) ir mokytojų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje ,,Žiemos linksmybės. Sniego senių besmegenių išdaigos“.

Padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkurse.

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių foto parodos ,,Žibintų šviesoje“ organizatorių padėkos parodos dalyviams, auklėtojoms ir ugdytiniams.

Neformaliojo ugdymo mokytojos Ilonos Lukavičienės ir auklėtojos Justinos Jankauskienės iniciatyva dalyvauti ,,Švarių rankų šokis 20″, nusipelnė padėkų ir pagyrų joms ir ,,Drugelių“ grupių ugdytiniams.

Logopedė Daiva Vertelienė iniciavo ugdytinių dalyvavimą Respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių meninės kūrybos parodoje ,,Netradicinė kalėdinė eglutė“, kurią organizavo Šiaulių ,,Spindulio“ ugdymo centras.

Jau keletą metų esame plenero „Rudens mozaika“ dalyviai. Džiaugiamės, kad į kūrybinį procesą aktyviai įsitraukia auklėtojos, vaikai ir jų tėveliai. Tariame nuoširdų ačiū, visai lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenei.

Tęsdami gražų bendradarbiavimą tarp respublikos lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“, dalyvavome Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fotografijų parodoje ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ .

Jau keletą metų Šiaulių l/d ,,Ąžuoliukas“ dalyvauja ilgalaikiame ,,Sveikatiados “ projekte ir vykdo įvairias veiklas skatinančias sveikai ir aktyviai gyventi. Į šias veiklas įsitraukia visa bendruomenė.  Dėkojame visiems kurie gyvena su šūkiu ,,Sveikai gyventi yra smagu“.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdytiniai dalyvavo Šiaulių miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualaus pasikalbėjimo rytmetyje ,,Rytą saulė kai išaušta…“.  Šio virtualaus pokalbio tikslas-plėtoti  ugdytinių kalbinius gebėjimus, ugdant kalbos įgūdžius, puoselėjant pagarbą žodžiui, gimtajai kalbai.

Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais kasmet dalyvauja įvairiuose edukaciniuose renginiuose: respublikiniuose projektuose, respublikos ir miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų organizuojamuose konkursuose, parodose. Gerąja darbo patirtimi dalinasi rengdami ir  pristatydami pranešimus respublikinėse ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencijose.

Informacija atnaujinta — 2024/06/28 | << ATGAL

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

Žodinė paieška

Loading poll ...

label

label

2024 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“
Versija neįgaliesiems