PASIEKIMAI

PADĖKOS, PAŽYMĖJIMAI, DIPLOMAI

Jau keletą metų Šiaulių l/d ,,Ąžuoliukas“ dalyvauja ilgalaikiame ,,Sveikatiados “ projekte ir vykdo įvairias veiklas skatinančias sveikai ir aktyviai gyventi. Į šias veiklas įsitraukia visa bendruomenė.  Dėkojame visiems kurie gyvena su šūkiu ,,Sveikai gyventi yra smagu“.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdytiniai dalyvavo Šiaulių miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualaus pasikalbėjimo rytmetyje ,,Rytą saulė kai išaušta…“.  Šio virtualaus pokalbio tikslas-plėtoti  ugdytinių kalbinius gebėjimus, ugdant kalbos įgūdžius, puoselėjant pagarbą žodžiui, gimtajai kalbai.

Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais kasmet dalyvauja įvairiuose edukaciniuose renginiuose: respublikiniuose projektuose, respublikos ir miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų organizuojamuose konkursuose, parodose. Gerąja darbo patirtimi dalinasi rengdami ir  pristatydami pranešimus respublikinėse ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencijose.

Informacija atnaujinta — 2020/07/07 | << ATGAL

2020 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“