KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA:

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

MOKYMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS KOMISIJA:

Mokymo lėšų panaudojimo kontrolės komisijos sudėtis

ĮSTAIGOS TARYBA:

Įstaigos tarybos sudėtis

PEDAGOGŲ  TARYBA:

Pedagogų tarybos sudėtis

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ ORGANIZUOJANTI GRUPĖ:

Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės sudėtis

 

Informacija atnaujinta — 2023/11/14 | << ATGAL

2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“