ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORĖS AIVOS GENDVILIENĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Pasiūlymus ir pastabas dėl ataskaitos prašome teikti Lopšelio-darželio tarybai el. paštu agnekem@gmail.com iki 2023 m. sausio 26 d. 17 val. Direktorės Aivos Gendvilienės 2022 metų ataskaita


2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“