KVIETIMAS DALYVAUTI PARODOJE

Kviečiame į Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ organizuojamą  Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodą ,,Tau gimtine, mažų rankelių-gražūs darbeliai“. Parodos tikslas – ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą pasitelkiant meninę raišką, atsižvelgiant į vertybines nuostatas. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo, socialinio-emocinio intelekto, pilietiško požiūrio į gimtinę ugdymui. Parodos dalyviai – Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai. Parodos nuostatai TAU GIMTINE, MAŽŲ RANKELIŲ-GRAŽŪS DARBELIAI

 


2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“