TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė paminėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną. Šiais metais simboliu buvo „Tolerancijos namas“, socialinės pedagogės V. Ankudinova ir R. Bujienė iniciavo įvairias veiklas grupėse,  susijusias su tolerancijos namais. Socialinė pedagogė Rūta ir mokytojos su vaikais aiškinosi „tolerancija“ žodžio prasmę ir reikšmę. Kalbėjosi apie draugystę, nuoširdumą, supratingumą, užuojautą, pagalba draugui ir mandagumo žodelius: ačiū, prašau, atsiprašau. Kartu su vaikais žiūrėjo filmukus apie „Ežiuką“ ir berniuką „Ian“, aptarė herojų jausmus ir išgyvenimus, vaikai pasidalino savo mintimis, sužinojo kaip elgtis ir būti tolerantiški kitiems. Šių metų Tolerancijos simbolis – „Tolerancijos namas“. Vaikai kūrė maketus, konstravo, statė, aplikavo, dekoravo savo tolerancijos namus. Priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės vaikai statant namus pasitelkė Steam metodiką. Ir džiaugėsi savo sukurtais „Tolerancijos“ namais. Vaikai padeklamavo K. Ivinskio eilėraštį „Tolerancijos gatvelėj“. Ikimokyklinio ugdymo „Kodėlčiukų“ grupės ir priešmokyklinio  ugdymo „Pelėdžiukų“ grupių vaikai dalyvavo socialinės pedagogės Virginijos organizuotose veiklose, kurių metu vaikai taip kalbėjo apie toleranciją, pagalbą kitam, kūrė tolerancijos namelius, piešė, skirtingus žmones. Darželio salėje įvyko baigiamasis renginys „Tolerancijos namas“. Renginio metu vaikai grožėjosi visų kūrybos darbais. Socialinė pedagogė aptarė kas yra Tolerancija, kuom ji svarbi ir reikšminga. Vėliau visi kartu žiūrėjo ir apibendrino istoriją apie berniuką „Lan“, o renginio pabaigoje vaikai sušoko nuotaikingą šokį. Tikime, kad esame nors truputėlį geresni, tolerantiškesni vieni kitiems.


2022 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“