TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Atsižvelgiant į 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, nuo kovo 30 dienos pradedamas nuotolinis vaikų ugdymas.

Kaip bus organizuojamas ugdymas?

  • Kiekvienos savaitės pirmadienį pedagogai elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“, kiekvienos grupės uždaroje Facebook paskyroje ir interneto svetainėje https://azuoliukas.tavodarzelis.lt/ pateiks savaitės veiklų paketo nuorodą. Šiame pakete rasite rekomenduojamas veiklas, kurias galėsite atlikti su vaikais Jums patogiu laiku.
  • Pedagogai vieną kartą per savaitę organizuos tiesiogines vaizdo konferencijas per Zoom programą. Vaizdo konferencijų metu palaikys bendravimą su grupės vaikais, išklausys, patars, padės, pasiūlys užduočių. Apie konferencijų laiką pedagogai informuos per uždaras Facebook grupes.
  • Grįžtamasis ryšys, kaip sekėsi vaikams atlikti užduotis, darbelius, dalinsimės grupių Facebook uždarose grupėse (nuotraukos, video medžiaga). Mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai.

Tikimės gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo!


2020 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“