STEAM VEIKLA ,,MES MYLIME LIETUVĄ“

Ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupės vaikai kartu su auklėtojomis Justina ir Jūrate tyrinėjimus, bandymus, eksperimentus nuolat taiko ugdymo(si) procese. Ugdant vaikų pilietiškumą ir tautiškumą bei geriau įsimenant Lietuvos vėliavos spalvas jie taip pat naudojo STEAM elementus.   Pipetės pagalba vaikai liejo ant popierinių rankšluosčių Lietuvos trispalvę,  atliko bandymą, kurio metu išsiveržė lietuviškieji vulkanai suliedami tris pagrindines Lietuvos vėliavos spalvas. Lauko erdvėje, ant sniego piešė su spalvotu vandeniu vėliavas, pūtė spalvotuosius burbulus stebėdami kas nutinka burbulams šaltyje.  Ugdytiniai kartu su auklėtojomis dalyvauja Ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualioje Steam parodoje ,,Mes mylime Lietuvą“.


2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“