SEU OLIMPIADOS ,,DRAMBLYS“ DALYVIAI

Šiais mokslo metais ,,Drugelių“ grupės vaikai kartu su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Justina prisijungė prie Draugiškosios SEU Olimpiados ,,Dramblys“, kurią organizuoja VŠĮ ,,Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija, Všį ,,Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Dalyvaudami olimpiadoje bei atlikdami įvairias užduotis vaikai ugdėsi 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Kviečiame pažiūrėti vykdytas veiklas: https://animoto.com/play/1aIHRojw5BiJdd0u7dMz5g

2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“