RUGSĖJO 1-OSIOS RYTMETYS

Rugsėjo 1-ąją grupėse laukiame visų vaikučių: naujai ateinančių ir sugrįžtančių iš po vasaros atostogų. Vaikai į grupes atvedami iki 9 val. ryto, atsiradus priežastims neatvykti, prašome pranešti grupės auklėtojoms arba darželio administracijai tel. (8-41) 523776. Atsižvelgiant į vis dar esančią situaciją dėl Covid-19 ligos, prašome laikytis saugaus atstumo, dėvėti veido kaukes, nesibūriuoti, rūbinėse prašome neužtrukti ilgiau nei 15 min.


2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“