PROJEKTO ,,DARNI MUZIKA“ DALYVIAI

Šiaulių lopšelio- darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdytiniai kartu su meninio ugdymo mokytoja Aukse Matuliene dalyvavo projekte ,,Darni muzika“, kurį organizavo Vilniaus lopšelis- darželis ,,Pušynėlis“. Šio projekto tikslas – ugdyti vaikų meninę ir aplinkosauginę kompetencijas, plėtojant vaikų muzikinės raiškos gebėjimus ir kūrybiškumą, skatinant kurti muzikos instrumentus iš antrinių žaliavų bei juos panaudoti atliekant pasirinktus muzikinius kūrinius.  Grupių ugdytiniai kartu su meninio ugdymo mokytoja Aukse ir grupių auklėtojomis kūrė, konstravo iš antrinių žaliavų įvairius muzikos instrumentus, grojo su jais.  Į šį projektą buvo įtraukti tėveliai, kurie aprūpino vaikus antrinėmis žaliavomis. Kūrybiniame procese netrūko saviraiškos, o svarbiausia džiugių emocijų.


2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“