,,OLIMPINĖS KARTOS“ PROJEKTO RENGINYS ,,AUKŠČIAU, GREIČIAU, TVIRČIAU“

Šiaulių lopšelis-darželis jau trečius metus dalyvauja respublikiniame olimpiniame projekte ,,Olimpinė karta“, kurį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. 2023 m. kovo mėnesį buvo pateikta paraiška šiam projektui ir gautas 400 eurų finansavimas projekto veikloms įgyvendinti. Spalio 16-20 dienomis lopšelyje-darželyje vyko sportinė Olimpinė savaitė ,,Aukščiau, greičiau, tvirčiau“. Šios savaitės metu viso darželio ugdytiniai kartu su savo mokytojomis aptarė Olimpines žaidynes bei jų kontekstą. Vaikams buvo sudarytos sąlygos praktiškai pritaikyti įgytas žinias apie olimpinį judėjimą. Lopšelio-darželio bendruomenė: ugdytiniai, tėveliai, darželio darbuotojai buvo pakviesti kartu dalyvauti Olimpinėms žaidynėms skirtuose renginiuose. Vienas iš jų vyko, vyko ,,Juventos“ progimnazijos stadione, kitas darželio kiemelyje. Renginių metu vaikams buvo pristatyti Olimpinių žaidynių simboliai: vėliava ir Olimpinė ugnis bei šūkis. Olimpinę mankštą vedė ,,Drugelių“ grupės ugdytinės Godos mama Greta ir mokytoja Kristina. Po mankštos vyko olimpinės bėgimas, o po jo sekė užduotys, kurias turėjo įveikti visi šventės dalyviai. Šventės pabaigoje visiems dalyviams buvo įteikti Olimpiniai medaliai. Džiugu, kad šventėje netrūko gerų emocijų, o jomis galėjo pasidalinti visa lopšelio-darželio bendruomenė. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir buvusiems kartu.

Šventę organizavo mokytojos I. Lukavičienė, J. Jankauskienė, K. Antanaitė, S. Černaitė bei visuomenės sveikatos specialistė O. Juškutė.

2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“