KŪRYBINĖS DIRBTUVĖLĖS

Kovo  6 dieną lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ mokytoja K. Vertelienė ir mokytojos padėjėja I. Norkienė subūrė ikimokyklinio ugdymo ,,Naminukų“ grupės  tėvelius su vaikais į kūrybines dirbtuvėles, kurių metu kūrė ir dekoravo darbelius, skirtus  Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos Šv. Velykų proga organizuojamam  švietimo įstaigų ugdytinių, jų šeimų ir ukrainiečių integracijos centro ,,Malva“ bendruomenės festivaliui ,,Zuikių pieva“. Šia gražia idėja siekiama sutelkti Šiaulių miesto švietimo įstaigas bendradarbiavimui, stiprinant suaugusiųjų ir vaikų emocines, socialines, kultūrines ir menines kompetencijas, skatinti bendruomenės, šeimos narių bendrakūrą ir pasitelkus fantaziją, originalias idėjas, įvairią techniką, naujam gyvenimui prikelti panaudotus daiktus, antrines žaliavas ir sukurti zuikį.


2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“