INICIATYVOS ,,JUDANTI KLASĖ“ DALYVIAI

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, siekdamas didinti fizinį aktyvumą, pakvietė aktyvias mokyklas, tame tarpe ir mūsų lopšelį-darželį, dalyvauti iniciatyvoje ,,Judanti klasė“. ,,Judanti klasė“ – tai tokia klasė, kurioje visi kartu ir kiekvienas atskirai stengiasi kuo daugiau judėti, kelti sau ir draugams gerą nuotaiką, nelenktyniauti, o draugiškai įsitraukti į aktyvias veiklas. Iniciatyva ,,Judanti klasė“ – savanoriškas renginys, skirtas vaikų fiziniam aktyvumui didinti, bendrai emocinei savijautai gerinti.


2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“