LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ DARBAS NUO GRUODŽIO 16 D.

Lopšelis-darželis dirba įprastu būdu ir priima vaikus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Darbas įstaigoje organizuojamas laikantis būtinų saugumo sąlygų:  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos vykdomos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo; ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje; bendros veiklos kelioms vaikų grupėms neorganizuojamos; maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke; švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai kiekvienam vaikui;

Rekomenduojame lopšelį-darželį lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros.

Draudžiama ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Ačiū už Jūsų supratingumą, būkime sveiki!


2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“