TARPTAUTINIO PROJEKTO „VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ. LAIMINGAS VAIKAS: ŽAIDŽIAME KALBĄ KARTU“ VEIKLOS GRUPĖSE

Šiaulių lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas“ vaikučiai aktyviai dalyvauja Tarptautiniame ilgalaikiame kalbos ugdymo projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas: žaidžiame kalbą kartu“. Gruodžio 15 dienos rytą logopedės – nykštukės Daiva ir Vaida apsilankė ,,Naminukų“ ir ,,Kačiukų“ grupėse su pilnu maišu įvairiausių žaidimų, skatinančių kalbos vystymąsi. Vaikučiai žaidė pirštukų žaidimus, atliko žaismingą artikuliacinę mankštelę, lavino girdimąjį suvokimą, klausydamiesi gyvūnų ir gamtos garsų, besmegeniams padėjo surasti spalvotas sniego gniūžtes. Vaikučių veiduose nedingo šypsena, o nykštukės pažadėjo vėl juos aplankyti.


2022 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“