FIZINIO AKTYVUMO RENGINYS ,,AKTYVUS RATAS“

Gegužės 8 d. Šiaulių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ organizavo fizinio aktyvumo renginį ,,Aktyvus ratas“. Šiame renginyje dalyvavo 5-6 metų ugdytinių komandos iš Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ,,Drugelis“, ,,Ežerėlis“, ,,Kregždutė“, ,,Berželis“, ,,Ąžuoliukas“. Vaikams buvo organizuotos aktyvios estafetės, kurios skatino fizinį aktyvumą, taiklumą, vikrumą. Visos komandos buvo apdovanotos padėkomis už aktyvų dalyvavimą sporto renginyje. Džiugu, kad šio renginio metu organizatoriams talkino Šiaulių Juventos progimnazijos mokiniai.

 


2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“