„ETWINNIG“ PROJEKTAS „STEAM IN AUTUMN“

               Nuo 2020 m. spalio 1 d. ikimokyklinės  ,,Drugelių“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtoja J. JANKAUSKIENE, dalyvauja tarptautiniame „Etwinnig“ projekte „Steam in autumn“ . Projekto metu vaikai gilina žinias apie metų laiką rudenį skiriant dėmesį kiekvienai STEAM akronimo raidei. Projekto veiklų metu vaikai tyrinės, konstruos, eksperimentuos ir kūrybiškai veiks, atliks praktines užduotis ir ugdysis problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, hipotezių kėlimo, tyrinėjimo ir kitus įgūdžius bei gebėjimus.  Projekto tikslas – susipažinti su metų laiku rudeniu per STEAM akronime raides:
                  S – skirta gamtos mokslams (eksperimentams, bandymams)
                  T – skirta technologijoms (programavimui, informaciniams žaidimams ir pan.)
                  E –  inžinerijai (modeliavimas, konstravimas ir pan.)
                  A – menams
                 M – matematikai (statistikai ir pan.)   


2020 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“