DĖL PAKARTOTINAI IKI 2020 M. VASARIO 1 D. VAIKO PATVIRTINIMO LANKYTI LOPŠELĮ-DARŽELĮ

                 

Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 2 d. įsigaliojo Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimas „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarko aprašo patvirtinimo“ (T-459), kuriame II skyriaus 11 punkte rašoma, kad „Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.“

Tėvai (globėjai), pakartotinai iki 2020 m. vasario 1 d. nepatvirtinę pageidavimo lankyti lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., praranda vietą eilėje ir vaikas į lopšelį-darželį ,,Ąžuoliukas“ priimamas tik esant laisvai vietai.  Išsamiau su Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimu susipažinkite šios svetainės skiltyje – Teisinė informacija-priėmimas į įstaigą.


2020 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“