Naujienos

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS SU JUVENTOS PROGIMNAZIJOS MOKYTOJOMIS

Data: 2021-01-21

Žiemiškai gražią, sausio 20 d. popietę, vyko priešmokyklinės ,,Kačiukų“ grupės virtualus susitikimas su Šiaulių Juventos progimnazijos mokytojomis. Mokytojos susipažino su būsimaisiais pirmokėliais ir pravedė edukacinę pamokėlę apie paukštelius. Susitikimas vyko virtualiai, Zoom platformoje. Džiugu, kad į šį susitikimą prisijungė ir vaikai, kurių ugdymas(is) vykstas nuotoliniu būdu. Vaikai atliko linksmą mankštelę, minė mįsles, gamino lesyklėles, įtvirtino […]

VIRTUALUS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „VAIKŲ DARBELIAI IR UŽSIĖMIMAI KAIME“

Data: 2021-01-20

Sausio 19 dieną priešmokyklinės ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo virtualiame susitikime su tautodailininke, etninės kultūros puoselėtoja, fotomenininke, keliautoja, lektore, pedagoge Sigita Damanskiene. Edukatorė pravedė edukacinį užsiėmimą „Vaikų darbeliai ir malonumai kaime“. Šį virtualų užsiėmimą organizavo „Šaltinėlio“ biblioteka. Vaikams buvo labai įdomu klausytis pasakojimo apie darbus kaime, stebėti nuotraukas, minti mįsles, dainuoti daineles. Po susitikimo, smagu išgirsti […]

LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORĖS AIVOS GENDVILIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Data: 2021-01-19

Pasiūlymus ir pastabas dėl ataskaitos prašome teikti Lopšelio-darželio tarybai el. paštu r.kopeikinaite@gmail.com iki 2021 m. sausio 29 d. 17 val. Direktorės Aivos Gendvilienės 2020 metų veiklos ataskaita  

LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ĄŽUOLIUKAS“ SUTEIKTAS eTWINNING KOKYBĖS ŽENKLELIS

Data: 2021-01-18

Džiaugiamės ikimokyklinio ugdymo auklėtojos J. Jankauskienės iniciatyvumu,  dalyvaujant ir įgyvendinant „eTwinning“  projektus. eTwinning – tai bendruomenė Europos mokykloms, Švietimo darbuotojams  dirbantiems mokykloje vienoje iš Europos šalių, ji suteikia platformą, kurioje jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi. Sveikiname auklėtoją J. Jankauskienę ir ,,Drugelių“ grupės […]

STEAM VEIKLA „SNIEGO BOKŠTAI“

Data: 2021-01-13

IkimokykLinio ugdymo „Naminukų“ grupės ugdytiniai, vedini auklėtojos K. Vertelienės, toliau keliauja STEM kryptimi. Snieguotą rytą iškilo klausimas: Kas bus, jei į kibirėlį pridėsime puraus sniego, suspausime ir apversime? Vienas iš vaikų pagalvojo ir atsakė: BOKŠTELIS! Keletas vaikų suabejojo, reikia patikrinti! Patikrinimui prireikė : Sniego, plastikinių indų, vandens, guašo.  Grupėje buvo pasiruoštas spalvotas vanduo iš šaukšto […]

eTWINNING PROJEKTO „CHRISTMAS STEM“ INTERAKTYVI KNYGA

Data: 2021-01-13

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja J. Jankauskienė, prieš kalėdiniu laikotarpiu inicijavo „Drugelių” grupės  dalyvavimą tarptautiniame eTwinning projekte „Kalėdos su STEM/Christmas STEM”. Projekto veiklos buvo suskirstytos į  į keturias savaites, skiriant dėmesį kiekvienai STEM akronimo raidei. Projekto metu vaikai gilino žinias apie žiemą, Advento ir Kalėdų tradicijas.  Veiklų metu vaikai tyrinėjo, konstravo, eksperimentavo, atliko kūrybines bei praktines užduotis. […]

PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Data: 2021-01-13

Laisvės gynėjų dieną, lopšelio darželio „Ąžuoliukas” bendruomenę paminėjo prisijungdama prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.  Sausio 13 -osios 8 val. ryto languose sužibo žvakelės – gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simbolis. Įvairių veiklų metu vaikai kartu su auklėtojomis prisiminė Sausio 13-osios įvykius. Sausio 13-osios minėjimą, žvakelių languose įžiebimą,  organizavo socialinė pedagogė E. […]

KVIETIMAS DALYVAUTI PARODOJE

Data: 2021-01-12

Kviečiame į Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ organizuojamą  Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodą ,,Tau gimtine, mažų rankelių-gražūs darbeliai“. Parodos tikslas – ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą pasitelkiant meninę raišką, atsižvelgiant į vertybines nuostatas. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo, socialinio-emocinio intelekto, pilietiško požiūrio į gimtinę […]

STEAM VEIKLA ,,MUZIKOS GARSAI-KSILOFONAS“

Data: 2021-01-12

Ikimokyklinio ugdymo „Naminukų“ grupės auklėtoja K. Vertelienė vaikams pasiūlė atlikti STEAM bandymą, išgauti muzikos garsus, naudojantis netradicinėmis priemonėmis. Šis bandymas vadinosi „KSILOFONAS“. Prieš atliekant bandymą IT priemonių pagalba vaikai vaizdžiai sužinojo kokių priemonių reikėsu ir kokia bus bandymo atlikimo eiga. Bandymui buvo reikalingos šios priemonės: 6 vienodos stiklinės, 6 spalvų dažų, 1l vandens, metalinio šaukšto, […]

Data: 2020-12-31

2020 metų gruodžio mėn. 30 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ platformoje „STEM School Label“  pateikė savarankiško įvertinimo formą ir jam priskirtas Kompetentingos mokyklos ženklelis. Taip pat lopšeliui-darželiui pateiktas veiksmų planas, kaip dar labiau pagerinti su  STEM susijusią veiklą įstaigoje ir siekti aukštesnio įvertinimo.


2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“