ATVIRA VEIKLA ŠIAULIŲ MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOMS

Spalio 23 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojos metodininkės K. Vertelienė, J. Jankauskienė ir R. Papreckienė vedė atvirą ugdomąją STEAM veiklą, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojoms, pagal D. Šukio knygą „Skaniausias vaikas“. Veiklą stebėjo mokytojos iš Šiaulių lopšelių-darželių: „Drugelis“, ,,Ežerėlis“, ,,Kregždutė“, ,,Salduvė“, ,,Gluosnis“, ,,Berželis“, ,,Auksinis raktelis“ ir mokytoja iš Šiaulių Dermės mokyklos.


2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“