AKTUALI INFORMACIJA TĖVELIAMS!

Informuojame, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d.  priimtas sprendimas pakeisti ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Atlyginimas už vaiko išlaikymą įstaigoje susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas.

Paskelbus valstybės lygiu karantiną ar ekstremaliąją situaciją ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir priežiūros procesą švietimo įstaigose:

  • mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą (7.24 eur.) yra nemokamas. Individualiomis ugdymo priemonėmis vaiką aprūpina tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai);
  • už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną, mokamas atlyginimas už maitinimo paslaugas: už patiekalų gamybą (0,58 eur.) ir maisto produktus (priklauso nuo grupės ir maitinimų skaičiaus).

MOKESČIO UŽ KOVO MĖNESĮ KVITAI BUS ATSIŲSTI PER ELEKTRONINIO DIENYNO ,,MŪSŲ DARŽELIS“ VIDINES ŽINUTES KIEKVIENAM INDIVIDUALIAI. IŠKILUS KLAUSIMAMS KREIPKITĖS Į L/D DIREKTORĘ TEL. 841 523776.


2020 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“