2020 metų gruodžio mėn. 30 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ platformoje „STEM School Label“  pateikė savarankiško įvertinimo formą ir jam priskirtas Kompetentingos mokyklos ženklelis. Taip pat lopšeliui-darželiui pateiktas veiksmų planas, kaip dar labiau pagerinti su  STEM susijusią veiklą įstaigoje ir siekti aukštesnio įvertinimo.


2021 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“