ŠVENTINIS RYTMETYS ,,LIETUVA-MANO TĖVIŠKĖLĖ“

Vasario 13 d. darželyje buvo organizuojamas šventinis rytmetys Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti, o vaikai įvardijo-Lietuvos gimtadienis. Visi džiugiai nusiteikę, pasipuošę susirinko į salę, kurioje pasitiko renginio vedėjos, tautiniais rūbais pasipuošusios auklėtojos Larisa ir Anželika. Iškilmingas renginys pradėtas Lietuvos vėliavos įnešimu. Uždegtos trispalvės  žvakutės, kaip teigė vedėjos, reiškia šilumą, gerumą, nuoširdumą vieni kitiems gyvenantiems čia-Lietuvoje. Renginio metu vaikai atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą, jos simbolius, vaikai deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, šoko ratelius. Baigiantis renginiui vedėjos pakvietė visus į lauką prie kieme augančio ąžuoliuko. Lauke vaikai susikabindami rankomis apjuosė ratu ąžuoliuką, jį papuošė trispalvėmis širdelėmis.


2020 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“